Október 8., Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya – Templombúcsút ünneplünk a társszékesegyházban

Október 8-án, csütörtökön tartjuk templomunk búcsúünnepét. Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, templomunk védőszentje tiszteletére egész napos szentségimádást végzünk közösségeink részvételével.
Az ünnepi szentmise 18 órakor kezdődik, melyet Kovács Levente kamilliánus házfőnök celebrál. Az alábbiakban a 2018-ban elhunyt Seregély István egri érsek ünnephez kapcsolódó gondolatait adjuk közre.

Ahogyan Szent István király a Szűzanya oltalmába ajánlotta népét, úgy  Samassa József bíboros, egri érsek is Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya oltalmába ajánlotta az általa építtetett templomot.

“Országalapító királyunk, Szent István, élete alkonyán, amikor emberileg magára maradt, és életműve aligha kerülhetett volna alkalmas utódok kezébe, Isten sugallatára okos dolgot tett. Összehívta országának nagyjait, és Jézus Krisztus édesanyjának, Szűz Máriának oltalmába ajánlotta keresztény népét és élete művét.

Szent István volt az első, aki uralkodóként egész nemzetét és annak jövőjét Isten Anyjának ajánlotta föl. Szent László Magyarok Nagyasszonyának nevezte el az egykori názáreti leányt, aki a magyar lelkiség kincse lett.

Ünnepe kezdetben Nagyboldogasszony napja volt, ma október 8-án ünnepeljük. Az ünneplés maradandó értéke, hogy ezen a napon magunkat, családunkat és minden hazánkfiát, lányát, egész népünket ismét Nagyasszonyunknak ajánljuk. Oltalmát nem azért kérjük, mert megérdemeljük, hanem azért, mert kis országunknak és népünknek a nagyok között égi segítségre van szüksége. Anyai gondoskodását ma is igénylik, akikben él a máriás lelkület.

(…)

Fiának megtestesülését Isten emberi együttműködéssel váltotta valóra. Az ember, aki világra hozta a Megváltót, az az asszony, akit az ősevangéliumban ígéretként ismert az emberiség. Ma pedig az Úrangyala imádságban hálás szívvel idézzük föl, hogy ő az Úr szolgálóleányának nevezte magát, és föltétel nélkül igent mondott arra, hogy a Megváltó anyja legyen. Fia Emmanuel, azaz „velünk az Isten”. Ő egy lett közülünk, s azóta nemcsak Urunknak, de Atyánknak is hívhatjuk Istent. Jézus az egész emberiség minden tagját testvéréül fogadta, ezért Anyja bennünket gyermekeinek fogad el. Mária a mi égi Édesanyánk.

Ezt tette különleges magyar örökséggé Szent István fölajánlása, akinek mi, magyar fiai és leányai örökösei vagyunk földi zarándokutunkon.”

(Részlet Seregély István nyugalmazott egri érsek az Adoremus 2019. októberi számában megjelent elmélkedéséből.)

© Magyarok Nagyasszonya Egyházközség