Októberben minden nap rózsafüzér ima a társszékesegyházban

Október hagyományosan a rózsafüzér hónapja a Katolikus Egyházban, így egyházközségünkben október minden estéjén a szentmise előtt 17.15-től rózsafüzért imádkozunk a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban. A hónap első ünnepélyes szentolvasóját október 1-én, kedden végezzük.

„A rózsafüzér a szemlélődés kiváltságos ösvénye, nem más, mint Mária útja. Létezik-e, aki jobban ismeri és jobban szereti Krisztust Máriánál?”
(Szent II. János Pál pápa, a rózsafüzér pápája)

A rózsafüzér imádság a 15. században nyerte el mai formáját, imádkozását a domonkosok terjesztették el. A hagyomány szerint Szent Domonkos összepréselt rózsaszirmokból készített koszorút a Szűzanya számára, melyet a kezében tartva imádkozott Égi Édesanyánkhoz.

Szent V. Piusz pápa, aki domonkos szerzetes volt, a törökök ellen Lepantónál vívott ütközet (1571. október 7.) idején rózsafüzért imádkozott, s közben látomása volt a győzelemről. A diadalt az egész keresztény világ a rózsafüzér imádkozásának és a Szűzanya segítségének tulajdonította.

Az ünneplést XIII. Gergely pápa terjesztette ki 1573-ban azon templomok számára október első vasárnapjára, amelyek rendelkeztek rózsafüzér oltárral. Majd 1716-ban, szintén a törökök felett aratott péterváradi győzelem után XI. Kelemen kiterjesztette az egész egyházra. XIII. Leó pápa (1878-1903) szorgalmazta a rózsafüzér naponkénti imádkozását október hónap folyamán. Szent X. Piusz 1913-ban  október 7-ére helyezte az ünnep napját. A Rózsafüzér Királynője, az Olvasós Boldogasszony emléknapja hálaünnep Mária közbenjárásáért.

© Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház