Olajszentelés – főpásztori szentmise nagycsütörtökön Nyíregyházán

Olajszentelési szentmisét tartanak nagycsütörtökön, március 29-én, délelőtt 10 órakor a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban Palánki Ferenc megyéspüspökkel és egyházmegyénk papságának részvételével. Az olajszentelési szentmise vezeti be a szent három nap ünnepét.

Nagycsütörtök a papság alapításának ünnepe is egyben. Erre emlékezve a szentmise liturgiájában a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye lelkipásztorai megújítják papi szolgálatukhoz fűződő ígéreteiket. A szentmisében a főpásztor megáldja a betegek és a keresztelendők olaját, a krizmához való olajat pedig megszenteli. A krizma olivaolaj és balzsam megszentelt keveréke, melyet a bérmáláshoz használnak.
Az olajszentelési szentmisében az Eucharisztia liturgiáját a papok együtt végzik, majd a kiengesztelődésnél sorban a püspökhöz járulnak.

Szintén nagycsütörtökön este 6 órakor az utolsó vacsora emlékére tart püspöki szentmisét Bosák Nándor nyugalmazott püspök atya. A szentmisét követően sötét zsolozsmán Jeremiás próféta siralmait imádkozzák, majd közös virrasztást tartanak, melyre külön hívják a férfi híveket. A nagycsütörtök esti szertartásról bővebben: http://magyaroknagyasszonya.dnyem.hu/?p=2568

 

@ Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház