Online szentmise online visszajelzései – Köszönet, atyák!

Az összesített statisztikai számadatok szerint elképesztően magas, majd tizenötezres látogatottság. Ennyi megtekintés, adott esetben ennyi ember, akik részben vagy egészben követték a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház közösségi oldalán a nagyböjt 4. és 5. vasárnapján közvetített, egyházközségünk papjai: Felföldi László atya, Jakus Ottó atya, Nagy Csaba atya, Keresztes László atya és Varga Lóránt atya által bemutatott szentmiséket. A járványügyi veszélyhelyzetben hozott rendkívüli állapotok ellenére lelkipásztoraink erőn felül teljesítettek, hogy megfelelő technikai eszközök és filmkészítési ismeretek nélkül is továbbítsák otthonainkba Jézus Krisztus örömhírét. 

Képernyőn keresztül is sokaknak adott lelki élményt az annyira jól ismert, mostani helyzetünkben mégis oly távolinak tűnő templom félhomálya. Örömmel köszöntöttük a régen látott atyák ismerős gesztusait, jelenlétükből, elmélkedéseikből erőt meríthettünk.

Ugyanakkor a még mindig szokatlan képernyőszentmisék állandósulása figyelmeztet és szembesít kiszolgáltatottságunkra és törékenységünkre. A kütyükön követett, interneten közvetített liturgia teljesen más fókuszba helyezte a szentmiseáldozatot: fontosabbnak, értékesebbnek, és talán közelebbinek is érezzük most magunkhoz Krisztust, mint sok másik szentmisén, de a képernyős mise egyre jobban felerősíti a liturgián való élő részvétel hiányát, a forrás messzeségét.

Megtapasztaljuk, hogy mi, akik a megváltás kegyelmeiben részesültünk, most hosszú hetekig csak lelkiekben válhatunk eggyé Jézussal, az áldozati báránnyal, akit a szentmise térben és időben, az egyszerű emberi elme számára is jelenvalóvá tesz. Elérhetetlen jelenvalóvá.

Köszönjük az atyáknak, Soltész Béla kántornak és Halász István papnövendéknek, aki nélkül a közvetítés nem jött volna létre, hogy velük lehettünk! Adjon a Jóisten erőt, kitartást és egészséget nekik (is)!

 

A számtalan köszönetnyilvánítás mellett néhány további online visszajelzés:

Istenhez imádkozzunk a koronavírus járvány ellen a világban! Ámen.

Vigyázzatok magatokra!

Köszönöm az atyának, jó egészséget kívánunk!

Köszönet a szolgálatért!

Áldás!

Hála és dicsőség az Úrnak!

Isten éltesse és áldja az atyákat!

Istennek legyen hála!

Uram! Halát adok neked! Amen.

Dicsőítelek Jézus Krisztus Hálásan köszönöm. Amen

Köszönöm!!!

Istenem, ne hagyj el minket!

ÁMEN! KÖSZÖNÖM, ATYÁM!

Köszönjük a közvetítést! Én nyíregyházi származásúként Budapestről kapcsolódtam be.

De örülök a közvetítésnek! Isten fizesse meg!

Köszönöm a lehetőséget a vasárnapi szentmisén való részvételre!

ISTENNEK LEGYEN HÁLA! KÖSZÖNJÜK ATYÁINKNAK! ÁMEN

Isten és a Szűzanya óvja és védelmezze hazánkat!

 

© Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház