Pap- és diakónusszentelés június 27-én Debrecenben

Pap- és diakónusszentelést tartanak egyházmegyénk papságának részvételével június 27-én, szombaton 10 órai kezdettel Debrecenben, a Megtestesülés templomban, ahol Palánki Ferenc megyéspüspök áldozópappá szenteli Máté Péter és Szidor János diakónusokat, valamint Halász István akolitust szerpappá, azaz diakónussá. Az ünnepi szentmisén olajszentelést, valamint Szent László király, egyházmegyénk védőszentjének ünnepét is tartják. A szentmise felvételről megtekinthető lesz a Debrecen Televízió adásában, valamint egyházmegyénk YouTube és Facebook-oldalán.

Halász István papnövendék a római Pontificia Universitá Gregoriana teológus hallgatója az elmúlt egy évben plébániánkon töltötte szakmai gyakorlatát. Diakónussá szentelésének lényegi része a püspöki kézfeltétel, valamint a felszentelő imádság, melyet követően átadják szolgálata új liturgikus ruháit: a bal vállról keresztbe kötött stólát, valamint a dalmatikát. A beöltöztetést követően kerül sor az evangéliumos könyv átadására, hiszen az újonnan szentelt szerpap elsősorban Isten Igéjének hirdetője lesz a hívek között, akinek feladata az evangélium ünnepélyes felolvasása valamint prédikáció tartása a szentmiséken, továbbá a keresztelés, házasságkötés és temetés szertartásainak végzése. Halász István ez év szeptemberétől ismét Rómában folytatja tanulmányait.

© Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház