Pásztorjáték a társszékesegyházban – Amikor gyermekek közvetítik a Megváltó születésének misztériumát

Pásztorjáték – Jézus Krisztus születéstörténetének dramatikus megjelenítése jellemzően gyermekek, fiatalok előadásában. A Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban több évtizedes múltra tekint vissza ez a misztériumjáték, melyben Jézus születésének tanúi elevenednek meg: Mária, József, a napkeleti bölcsek, pásztorok és angyalok, hogy örömhírt mondjanak Istenről, aki emberré lett és értünk közénk érkezett. 2019. december 24-én délután zsúfolásig megtelt a társszékesegyház, hogy generációk – akár a korábbi években, újra és újra – idén is közösen éljék át a karácsony misztériumát.

 

 

Az idei pásztorjáték a számok tükrében: 53 gyermek 6-tól 20 évesig, hittanosok és régvolt hittanosok Krisztus Király vasárnapja, azaz november 24. óta összesen 6 alkalommal próbáltak, alkalmanként másfél – két órán át. Az 53 gyermek mintegy félszáz családot is jelent, akik időt és fáradságot nem kímélve hétről hétre az adventi készületük részévé tették a szöveg- és énektanulást, a próbákat. A szereplők többsége évek óta részt vesz a pásztorjátékban. Vannak köztük, akik először még kisgyermekként valamelyik pásztor vagy angyal szerepében tűnnek fel, aztán évek múlva már középiskolásként, de akár egyetemistaként is akad számukra szerep.

 

 

A szereplőkön és családjaikon kívül a társszékesegyház plébániájának munkatársai is lelkesen végezték a betanítás időszakát, hogy a misztérium ebben az évben is megelevenedjen. A forgatókönyven minden évben történik kis változtatás, de a lényeg nem változik, a Biblia szövegéhez hűen mutatják be a 2000 évvel ezelőtt történteket, és a szervezők igyekeznek minél több gyermeket megszólítani és bevonni a játékba, melyben az idén is több mint 20 ének csendült fel.

 

 

A pásztorjáték szíve és motorja 2003 óta Kardos György hitoktató, aki minden évben a plébánia hitoktatóival, papjaival, kántorjaival közösen formálja, alakítja és tökéletesíti a gyermekek játékát. Ebben az évben Jakus Ottó atya és Varga Lóránt káplán atya, valamint Soltész Béla kántor is közreműködött a felkészülésben, vagy a játékban.

 

 

Hogy mit kapok a pásztorjátéktól? Óriás örömöt – fogalmazott Kardos György. Tulajdonképpen a próbákkal megkezdjük a készületet a karácsonyra, az előadással pedig megünnepeljük. A gyerekek, a gyermeklékek annyi szépséget hordoz és olyan őszinte örömmel vesznek részt a tanulásban, hogy ez óriás örömmel tölt el mindnyájunkat. Ugyanakkor nagy terhet és vállalást ró mind a gyerekekre, mind a szülőkre, akik hat héten át jönnek, vagy épp hozzák a gyerekeket a próbákra. Óriás tisztelet illeti meg őket ezért, hiszen jóformán még a szentestét is itt töltik a templomban, hogy a pásztorjátékban együtt, közösen ünnepeljük Jézus születését.

 

 

A pásztorjátékot Felföldi László plébános atya karácsonyi köszöntője zárta. A pásztorjáték énekeit a Képmás zenekar zenei szolgálata gazdagította és tette az ünnephez méltóvá.

© Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház