Püspöki szentmisét tartottak virágvasárnap a társszékesegyházban

Nagyböjt utolsó hetéhez érkezve, virágvasárnap ünnepén, március 25-én 10.30 órakor Bosák Nándor nyugalmazott debrecen-nyíregyházi püspök mutatott be szentmisét a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban. A szentmise kezdetén megszentelte a hívek barkaágait a társszékesegyház főbejárata előtti kis téren, majd a papság, az asszisztencia és a hívek a megszentelt barkaágakkal vonultak be a templomba, Jézus jeruzsálemi bevonulására emlékezve.

A barkaszentelési szertartás kezdetén Németh István diakónus idézte Márk evangélista szavait: „Abban az időben, amikor Jézus és tanítványai Jeruzsálemhez közeledtek, Betfagé és Betánia táján, az Olajfák hegyénél Jézus előreküldte két tanítványát, és ezt mondta nekik: „Menjetek a szemközti faluba. Amint beértek, találtok ott egy megkötött szamárcsikót, amelyen ember még nem ült. Oldjátok el és vezessétek ide. Ha valaki szólna, hogy mit tesztek, mondjátok, hogy az Úrnak van rá szüksége. Erre mindjárt elengedi.” El is mentek, és az útelágazásnál egy kapuhoz kötve megtalálták a szamárcsikót. Eloldották. Azok közül, akik ott ácsorogtak, valaki megkérdezte: „Miért oldjátok el a szamarat?” Azt válaszolták, amit az Úr mondott nekik, és erre elengedték őket. A szamárcsikót Jézushoz vezették. Ráterítették a köntöseiket, ő pedig felült rá. Sokan az útra teregették köntösüket, mások meg a lombos faágakat, amelyeket a réten vágtak. Akik előtte jártak, és akik kísérték, így kiáltoztak: „Hozsanna! Áldott, aki az Úr nevében jön! Áldott atyánknak, Dávidnak közelgő országa! Hozsanna a magasságban!” (Mk 11,1-10)

Az igeliturgia részeként a passiót, Krisztus kínszenvedésének és kereszthalálának történetét hallhatták a hívek a társszékesegyház énekkarának előadásában.

 

Fotó: Trifonov Éva

@ Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház