Sötét zsolozsma és csonka mise nagypénteken – Közvetítések a társszékesegyházból a YouTube-on

Nagypéntek a szent három nap második napja, Urunk szenvedésének napja. Ezen a napon, 2020. április 10-én, reggel 9 órakor lamentációt, Jeremiás próféta siralmait imádkozzák a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban. A templomokban nem mutatnak be szentmisét, a nagypénteki liturgia, az ún. csonka mise 18 órakor kezdődik. A társszékesegyházból élőben közvetített nagypénteki szertartásokba egyházközségünk YouTube csatornájára kattintva lehet bekapcsolódni.

Lamentáció 9 órakor (ide kattintva megtekinthető)

Nagypénteken 9 órakor kezdődik a lamentáció, azaz a Jeremiás próféta siralmaihoz kötődő ájtatosság, melyet sötét zsolozsmának is neveznek. Az elnevezés onnan ered, hogy a szertartást egészen a X. századig éjszaka végezték. A szertartásról bővebben ide kattintva olvashatnak.

Nagypénteki csonka mise 18 órakor (ide kattintva megtekinthető)

Nagypénteken csonka mise van a templomokban, konszekráció nélkül. A szertartás az egyházi év legmegrendültebb liturgiája: a papok néma leborulásával kezdődik a díszeitől megfosztott oltár előtt. A pap földre borulása az önmagát kiüresítő, az emberrel, a földdel azonosuló Krisztust jeleníti meg.

A szertartás első részében, az ige liturgiájában Jézus szenvedésének történetéről és titkáról olvasnak. Az egyetemes könyörgéseket követően, a liturgia második részében a szent kereszt előtti hódolat során a pap leveszi a leplet a virágvasárnap letakart feszületről, amelyen ott látható az Üdvözítő, aki értünk szenvedett, majd megcsókolja a keresztet.

A szertartás harmadik, befejező része a Miatyánk elimádkozása után a szentáldozással és a záró könyörgéssel ér véget. Ezután megnyitják a szent sírt, mely előtt az atyák, az idei járványügyi helyzetben, a hívek közössége nélkül imádkoznak.

© Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház