Szabolcs megyébe értek a csíksomlyói zarándokok

A csíksomlyói pünkösdi búcsúba gyalogosan zarándoklók a tervek szerint április 22-30. között haladnak át a Mária Út szabolcs-szatmár-bereg megyei szakaszán. A Mária Út közösségi oldalának tanúsága szerint április 23-án Rakamazra értek a zarándokok, ahol felkeresték a település címerállatát ábrázoló, hatméteres oszlop tetején látható turulmadaras emlékművet, majd a Kálvária kápolnát, ahol Takács János plébános atya fogadta őket, majd tartott keresztúti szertartást és áldást mondott a vándorokra. Itt csatlakoztak a csapathoz a nyíregyházi Szent Imre Gimnázium diákjai és Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház hívei is, hogy egy darabon levegyék a kereszt- és a zászlóhordozás terhét a zarándokok válláról.

Részlet a zarándok csapat közösségi oldalon közzétett naplójából:

“14. nap: Rakamaztól Nyírszőlősig.
A mai napot Rakamazon kezdtük Zsolt atya meséjével. Az ezt követő reggeli után a Turul-csapat képet készített a Turul emlékmű előtt, majd tovább indultunk a rakamazi Kálvária kápolna felé. Itt idősebb János atya tartott keresztút szertartást, és itt csatlakoztak hozzánk a nyíregyházi Szent Imre Gimnázium diákjai és a Kossuth téri római katolikus templom hívei. Ezzel jelentősen javult a zarándok csoport korfája. Az ifjak átvették a kereszt és a zászló hordozásának terheit, így kissé felgyorsult a csapat. Hamarosan Hériék házához értünk, ahol a tavalyihoz hasonlóan szívélyes fogadtatásban részesültünk. Tovább menvén a Kóborló tanya volt következő úti célunk. Itt mi, vénebbek a félúton kissé megpihentünk, míg az ifjabbak tovább mentek a tanyáig. A célzott időponthoz képest a vének is mintegy fél órával korábban érkeztek, mint várták. Megérkezvén szívélyesen fogadtak minket és így tovább pihenhettünk. A további út során a fiatalok és az idősebb kísérők is úgy szedték a lábukat, hogy a Pestről induló zarándokok alig értek a nyomukba. Kóborló tanyától már Bartók Márti is jött velünk, segítve a zarándokokat. 5 óra körül érkeztünk. Külön dicsőség illeti a két legfiatalabb zarándokot Johannát és Leventét, akik Kóborló tanyától Nyírszőlősig büszkén vitték a csoport keresztjét.”

A Mária Út egy kialakítás alatt álló, Közép-Európán átívelő zarándok- és turistaút-hálózat, melynek kelet-nyugati tengelye az ausztriai Mariazelltől az erdélyi Csíksomlyóig vezet. A közel 1400 km-es távolság gyalogosan 60 nap alatt bejárható. Az utat útjelzések és táblák jelölik és ajánlott zarándokszálláshelyek várják a vándorokat. A kelet-nyugati tengely mellett egy észak-déli útvonal is kialakítás alatt van, melynek elkészültével egy Közép-Európát átívelő kereszt alakú zarándokút jön majd létre.

A gyaloglás közben megélt közösségi érzés, a természet közelsége, a megszokottból való kiszakadás élménye, a fizikai teljesítményből fakadó kellemes fáradtság új nézőpontba helyezik a világot. Az ember egyszerre megismeri a világot és saját magát, s a felismerések révén megváltozik, átalakul szemlélete is. Az út hosszú és nehéz, de a zarándokok mindvégig számíthatnak az önkéntesek segítségére, az Út mentén élő emberek rokonszenvére és Isten szeretetére.

A Mária Út több mint turistaút, több mint zarándokút, több mint értékes program, több mint értékek gyűjteménye, több mint az önismeret útja, több mint új szemlélet, több mint jó társaság, több mint kultúra, több mint szakralitás, több mint turisztikai ajánlat, több mint spirituális élmény, több mint Közép-Európa felfedezése, több mint az országkép gazdagítása – olvashatjuk a Mária Út honlapján.

 

Fotók: Mária Út közösségi oldala
@ Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház / PE