Szentmise áldozatot mutattak be az elhunyt Seregély István nyugalmazott egri érsek lelki üdvéért a társszékesegyházban

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök és Bosák Nándor nyugalmazott püspök szentmise áldozatot mutattak be elhunyt Dr. Seregély István nyugalmazott egri érsek lelki üdvéért január 7-én, a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban, amelyen az egyházmegye papjai, hívei közül sokan jelen voltak.

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Szabolcs-Szatmár megyei területe a megalapítása előtt az Egri Főegyházmegyéhez tartozott. Seregély István egri érsek főpapi, valamint — Nyíregyházán a Főegyházmegyei Papi Szociális Otthonban töltött — nyugdíjas éveiben végzett aktív papi szolgálata sok gyümölcsöt termett a mi életünkben is. Lelkigyakorlatokat, előadásokat tartott, Nyíregyházán szentmiséket mutatott be, bibliaórákat vezetett, így az érsek atya az egyházmegye és a város katolikus hívei szívéhez is nagyon közel került.

„Láttam a folyót, melyen mindenkinek át kell kelnie, a folyó neve szenvedés. Láttam a hajót, mely átvisz a folyón, a hajó neve szeretet.” — idézte Palánki Ferenc megyéspüspök homíliájának bevezetőjében az érsek atya egyik megkapó gondolatát, amely azt fejezi ki, hogy akik Istentől valók vagyunk, hallgatunk Rá, megismerjük szeretetét és hiszünk benne.

Majd az Adoremus ez év januári elmélkedéseire irányította a figyelmet, amelyekben még az érsek atya gondolatai gazdagítanak bennünket: „Mi keresztények Isten egyszülött fiának vagyunk a követői. Annyira hasonítunk Őhozzá, amennyire életünket hozzá igazítjuk, nem a külsőségekben, hanem emberségünket hordozó szívünkben. Ezért kérjük, alakítsd szívünket a Te szíved szerint.”
Ehhez a mély üzenethez kapcsolódva a megyéspüspök kiemelte az érsek atya életéből a tiszta, világos krisztusi identitást. Hangsúlyozta, soha nem volt benne kétség afelől, hogy kihez tartozik. Mindig az életszentségre törekedett. Ezt igazolja az Új Ember Kiadó gondozásában, a Pásztorok sorozatban megjelent vele készült interjúkötet is, amelynek címe: Magunkat nem hagyhatjuk el. Az ember saját magát nem hagyhatja el, főleg, ha ragaszkodik a krisztusi élethez. Érsek atyát mindig a radikális krisztuskövetés jellemezte. Az interjúkötetben arra is bátorít bennünket — utalva ama felszabadító tényre, miszerint a szentek sem bűntelenek —, hogy soha ne adjuk fel a küzdelmet a jóért.

Az életszentségre törekvése a mindennapi imádságból táplálkozott. A könyvben az érsek atya azt is hangsúlyozza, hogy egy papnak naponta minimum két órát kell imádkozni, Isten jelenlétében tölteni. Az érsek atya életének utolsó heteiben is — annak ellenére, hogy már tolószékbe kényszerült — rendszeresen imádkozott az otthon kápolnájában. Hitt az ima erejében, és napi két órát azért töltött Isten jelenlétében, hogy el ne szakadjon Tőle. Mindennapi imádságai közé tartozott a rózsafüzér imádkozása is, hiszen gyermekkorától ragaszkodott a Szűzanyához. Ezt az érseki címerében látható Mária monogramja is kifejezi.
Palánki püspök atya életét végigkísérik az érsek atya tanácsai, gondolatai. Segédpüspöki kinevezésekor arra is kérte őt, mindennap imádkozzon azért, hogy soha ne tegyen olyat, ami ártana az Egyháznak. A püspök atya elmondta, hasonló mondatai beleégtek sokunk szívébe, lelkébe, amiért hálát adunk.

Az érsek atya a kereszthordozásban is példát adott nekünk — folytatta gondolatait a főpásztor. Egészen kicsi gyermekkora óta asztmás beteg volt, ennek ellenére alázattal hordta keresztjét és végezte a fizikai munkát, amikre az élete során sokszor rákényszerült. Nem lázadozott Isten ellen, így járta a krisztuskövetés útját. A szolgálat keresztjét is hordozta, hiszen megtapasztalhattuk, milyen alapos készület előzte meg beszédeit, megnyilatkozásait, tanítását, amelyek az Istennel való szeretetkapcsolatának a gyümölcsei voltak. Életében jelen volt a szolgálatkészség, hivatásában mindig másokért élt. Nem vágyakozott elismerésre, kitüntetésre, csak tette a dolgát. Mindenkit arra tanított, hogy Isten nélkül nem lehet a földön semmilyen eredményt elérni, nem lehet földi paradicsomot építeni. Püspökké szentelésének 30. évfordulóján mondta, a földön csak akkor lesz béke, ha az emberek jóakaratúak lesznek, és Isten parancsai szerint élnek.

Majd a megyéspüspök homíliájának záró gondolatában köszönetet mondott Istennek az érsek atya hosszú, hűséges szolgálatáért, és mindazokért az egyházmegyénket is érintő intézkedésekért, alapításokért, amelyek gazdagítják életünket. Seregély István érsek atya az MKPK elnöke volt a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megalapításakor, az ő idejében a konferencia javaslatára szervezték át a magyar egyházmegyék határainak módosítását, aminek eredményeként II. János Pál pápa 1993-ban megalapította az egyházmegyét.

Seregély István érsek atya püspöki jelmondata: „Christus est via veritas et vita”; „Krisztus az út, az igazság és az élet”. Örök út, örök igazság és örök élet. Érsek atya már látta a folyót, amelynek a neve szenvedés, és amin mindenkinek át kell kelni. Az életével tett tanságot arról, hogy ezen a folyón a szeretet hajójával át lehet kelni az örökkévalóságba — fejezte be gondolatait Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök.

 Forrás, fotó: Kovács Ágnes / Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

© Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház