Szentségimádás a társszékesegyházban november 15-én, szerdán

Egész napos Szentségimádást tartunk a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban november 15-én, szerdán.

 

A Szentségimádásról így vallanak az Árpád-házi Szent Margitról elnevezett Domonkos Nővérek:

“Az Úr Jézussal való egyik legjelentősebb találkozás a szentmisében a szentáldozás által valósul meg. A szentmisén felmutatott, s az áldozásban magunkhoz vett Oltáriszentséggel mélyül a kapcsolatunk a szentségimádásban is. A szentségimádás előkészíti lelkünket a szentmisére, s ugyanakkor folytatása is annak, mintegy az Úrfelmutatás meghosszabbítása. A szentségimádásban lehetőség nyílik annak a titoknak a személésére, ami az Eucharisztiában történik: Krisztus szeretetből felajánlja magát az Atyának, s minket is belevisz ebbe a dinamikába. A csendes imádás számunkra is alkalom: a hódolat, önátadás, hála, kérés és engesztelés ideje.

Házainkban hetente ötször tartunk félórás szentségimádást, s a templomi közösségekkel együtt is vannak közös imaalkalmaink. Ilyenkor egy-egy szép szentségi énekkel kezdünk és zárunk, s közben csendet tartunk. Hetente egyszer pedig az „Áldott legyen az Isten…” kezdetű litániát is elimádkozzuk a szentségimádás végén.

 

A napi közösségi szentségimádás alkalmai nagy ajándékok számunkra. Tapasztalju, hogy az Úrral nagyon személyes kapcsolatba lehet lépni ez által is, s hogy nagyon alakít és formál ez az imádság. Reménykedünk, hogy mindig egy kicsit más emberként tudunk felállni, s továbbindulni egy-egy szentségimádás után.”

Domonkos Nővérek