Szervezeti és személyi változások augusztus 1-től egyházmegyénkben

Palánki Ferenc megyéspüspök az alábbi, Nyíregyházát, illetve plébániánkat is érintő, 2020. augusztus 1-jén hatályba lépő szervezeti és személyi változásokról rendelkezett:

Plébániaalapítás és területi átrendezés:
➡️A nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-plébániához tartozó jósavárosi városrészen megalapítja a Nyíregyháza-Jósavárosi Szent Imre Római Katolikus Plébániát.
➡️A Nyíregyháza-Kertváros Plébániához tartozó nyíregyháza-borbányai városrészen megalapítja a Nyíregyháza-Borbányai Szent László Római Katolikus Plébániát.
➡️Nagycserkesz filiális egyházközséget a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-plébániától a Nyíregyháza-Kertváros Plébániához csatolja.

Plébánosi kinevezés:
➡️Csordás Gábor befejezte prefektusi szolgálatát a Központi Papnevelő Intézetben, és a nyíregyháza-borbányai Szent László-plébániára kapott plébánosi kinevezést.

Plébániai kormányzói kinevezés:
➡️Nagy Csaba a nyíregyháza-jósavárosi Szent Imre-plébániára
➡️Varga Lóránd a demecseri Sarlós Boldogasszony-plébániára kapott plébániai kormányzói kinevezést.

Kápláni áthelyezés és kinevezés:
➡️Szidor János újmisés a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-plébánián kezdi meg kápláni szolgálatát.

Tanulmányfolytatás:
➡️Halász István diakónus megkezdi a licenciakurzust Rómában.

A további rendelkezések az egyházmegye honlapján olvashatók.

© Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház