Tanuljunk meg szeretni, éljük meg emberségünk igazi értelmét és örömét! – Felföldi atya üzenete a Megváltó születésének ünnepén

„Ne féljetek! Nagy örömet hirdetek nektek és az egész népnek: ma született az Üdvözítő Dávid városában. Ő a Messiás és az Úr. Ez a jele: kisdedet találtok pólyába takarva és jászolba fektetve.” (Lk 2, 10-12)

A karácsony a családokban, magyar nemzetünk életében az egyetlen mindenkit megérintő ünnep. Mert az igazi ünnep megállít, elcsendesít, hazavisz és a legfontosabb, hogy a szeretetről szól. Ezek nélkül nincs ünnep.

Karácsony lényege nem a fogyasztás, a vásárlás ünnepe, nem is csak egyszerűen a szeretet ünnepe. Nem a gyarló emberi szeretet ünnepe. A mi emberi szeretetünk nagyon törékeny sérülékeny, sebző és sebezhető. Karácsony Isten szeretetének ünnepe, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte, hogy átölelje ezt a világot, átöleljen minden embert. Csak az tudja megélni az igazi ünnepet, aki megérti és megéli mindezt.

Karácsony arra tanít, hogy ez a csodálatos világ, amelyben élünk, nem volt mindig. Volt kezdete, nem magától indult el. A teremtő Isten hozta létre, Isten Lelke lebegett, Isten szeretete hozta létre a világot. A teremtés legfőbb célja, értelme az ember, aki képes befogadni és megérteni Isten szeretetét.

Azért születtünk, azért vagyunk a világon, hogy megtanuljunk szeretni, megtanuljuk az életünket odaajándékozni. Az életünk értelme nem a mulandó dolgok, amelyekért olyan sokat harcolunk, hanem az örök a szeretet.

A szeretet nem szűnik meg soha… Most megmarad a hit, a remény, a szeretet, – ez a három, de köztük a legnagyobb a szeretet.” (1Kor 13)

Csak az marad meg, amit ajándékká, szeretetté tettünk, csak a szeretet az örök. Csak az érti meg az Istent, csak az léphet be az Isten országába, aki megtanult szeretni. Akkor léphetek majd Isten színe elé, a boldogság útjára, ha én is szeretetté váltam.

A HIT azt jelenti, hogy látom életem igazi célját, a világ és az életem igazi értelmét. Arra születtem, hogy odaadjam az életem, mások életét boldogságát szolgáljam. Ez a házasság, a szülői szeretet, az egyházi hívatásban odaadott élet értelme, szépsége.

Földi életünk célja, hogy megtanuljunk szeretni, megtanuljam az életemet odaadni, olyanok legyünk, mint az Isten szeretete.

Karácsony üzenete Istennek az emberhez lehajló szeretete: Isten emberré lett. Elfogadva és nap mint nap megélve Isten szeretetét, tanuljunk meg szeretni, éljük meg emberségünk igazi értelmét és örömét.

Felföldi László
plébános
Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház

 

© Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház
Fotó: Pixabay