Temetői szertartások Mindenszentekkor

A Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház papjai a Mindenszentek ünnepéhez és a halottak napjához kapcsolódó ünnepi szertartást november 1-én, szerdán 14 órakor az Északi Temető papi parcellájában felállított keresztnél végzik. Sírkőszentelésre a szertartás után lesz lehetőség.
A társszékesegyházban szintén november 1-jén 18 órakor ünnepi szentmisével indítjuk a novemberi gregorián szentmiséket.

Aki a temetőt ájtatos lélekkel látogatja, és lélekben imádkozik a megholtakért, november 1―8-ig mindennap teljes búcsút nyerhet. Feltételek: szentgyónás, szentáldozás, a Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy imádságok elimádkozása a pápa szándékára.