Új időpontban próbál a szkóla

A nagyböjti időszakban, március 6. – április 21. között a társszékesegyház szkólája szombatonként 10 órától tartja a próbáit. A Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház gyermekkórusa, a szkóla, továbbra is várja azoknak a fiataloknak a jelentkezését, akik énekszolgálatban szeretnének közreműködni.

A böjti időszakon túl a próbákat péntekenként 17 órakor tartják a plébánia dísztermében. A jelentkezők meghallgatása is a próbákon történik. A szkóla karnagya Soltész Béla.

Szkóla 1×1

A szkóla célja a liturgia alázatos szolgálata.

A szkóla rendszeresen szolgál a szentmiséken és a zsolozsmában,
mégpedig a liturgiába szervesen beletartozó énekekkel.

A szkóla énektárát a Szentírásból és az egyház liturgikus könyveiből
vett szövegek megszólaltatása adja  

A szkólák énekanyagát a gregorián zene gazdagabb
vagy éppen egyszerűbb dallamai alkotják.

 A szkóla tagjainak törekedni kell, hogy az énekszövegeket
és azok liturgikus alkalmazását jól értsék.  

A szkóla elsősorban nem heves érzelemre vagy tetszetősségre törekszik,
hanem nyugalomra neveli önmagát.

A szkóla liturgikus jellegét, identitását fejezi ki: a liturgikus szokások ismerete és megtartása
(mise előtti ima, beszélgetés-tilalom, liturgikus állások és meghajlások),
a liturgikus ruha használata.

A szkóla a templomi asszisztencia része.

 

© Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház