Ünnepi szentmise és gyertyaszentelési körmenet Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, február 2-án, pénteken 18 órától ünnepi szentmise lesz gyertyaszentelési körmenettel a társszékesegyházban. Ez a nap egyben a megszentelt élet világnapja is, amikor az egész világon hálát adnak Istennek a szerzetesi hivatásokért.

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe Mária tisztulásának napja. Arra emlékezünk, amikor Szűz Mária, negyven nappal Jézus születését követően, bemutatta gyermekét a jeruzsálemi templomban. A mózesi törvény szerint előírt áldozat fölajánlásakor jelen volt Anna és az agg Simeon is, aki a nemzeteket megvilágosító világosságnak nevezte Jézust. A világ világosságával való találkozás szimbólumaként alakult ki a gyertyaszentelés szokása.

A szentelt gyertya, mint Jézus Krisztus jelképe, egyike a legrégibb szentelményeknek. Már az ókeresztény korban Krisztus jelképévé vált: magát fölemészti, hogy másoknak szolgálhasson. A gyertya Krisztus, akinek a testét a viasz, lelkét a cérna, istenségét a világosság ábrázolja.

 

A szentmise előtt a templom bejáratánál lehetőséget biztosítunk gyertyák vásárlására!