Uram, adj nekem hálás szívet! – Év végi hálaadás és újévi főpásztori szentmise templomunkban

Valamit lezárunk és valami újat pedig elkezdünk. A polgári év utolsó napján, december 31-én, csütörtökön a 18 órakor kezdődő szentmisében adunk hálát az elmúlt év minden kegyelméért, a liturgia végén pedig rövid szentségimádást tartunk. Január elsején, pénteken Szűz Mária istenanyaságának ünnepén, vasárnapi miserendet tartunk a társszékesegyházban. A 10.30 órakor kezdődő szentmisét Palánki Ferenc megyéspüspök mutatja be, melyet egyházközségünk YouTube-csatornáján is meg lehet tekinteni. Az esti szentmise előtt 17.30-tól loretói litániát imádkozunk. Kérjük a Jóistent, hogy az új esztendőben is vezessen minket a jó úton, adjon bátorságot és erőt az élet terheinek hordásában, és adjon mindnyájunknak vidám és nyílt szívet. 

Teljes búcsút nyerhet az év utolsó napján az a hívő, aki templomban vagy kápolnában áhítattal részt vesz a Te Deum (Téged, Isten, dicsérünk) ünnepélyes éneklésében vagy elmondásában, hálaadásul az esztendőben kapott jótéteményekért, továbbá teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki templomban vagy kápolnában áhítattal részt vesz a Veni Creator himnusz (Teremtő Lélek, jöjj) ünnepélyes éneklésében vagy elmondásában az év első napján, Isten segítségét kérve az új esztendőre.

 

János Pál pápa imája

Uram, köszönöm Neked az ajándékba kapott éveket és évtizedeket! Köszönöm az életem minden eredményét, amivel megörvendeztettél és minden kudarcát, amivel a korlátaimra figyelmeztettél.

Köszönöm a családtagjaimat, akik elviselnek, akik mellettem állnak és szeretnek.

Uram, kérlek, bocsásd meg, amit rosszul tettem, és amit elmulasztottam. Köszönöm, hogy te nem mész nyugdíjba, hanem ma is mindent megteszel az üdvösségemre.

Uram, adj nekem hálás szívet, hogy mindig észrevegyem, több okom van a hálára, mint a panaszra.

Ments meg az irigységtől, elégedetlenségtől, nyugtalanságtól, a minden-tudás látszatától és a mindent-jobban-tudás hazugságától, a gyanútól, hogy valaki mindig bántani akar.

Ments meg a közönytől, a házsártos, barátságtalan viselkedéstől, az örökös zsörtölődéstől, a rút önzéstől, a mindent elborító keserűségtől és a hiábavalóság nyomasztó érzésétől.

Uram, adj erőt, hogy békésen hordjam az öregkor terheit, humorral fogadjam a feledékenységem jeleit, erőtlenségemet, érzékszerveim tompulását, testi-szellemi erőm hanyatlását.

Uram, adj bölcs szívet, hogy meg ne feledkezzem a végről itt, és a kezdetről odaát.

Kérlek, adj kedvet a munkához, amit még elvégezhetek.

Tégy hasznossá, hogy ne érezzem csak tehernek magamat és adj alázatot, hogy belássam egyre inkább másokra szorulok.

Adj kedvet az imádsághoz, a Veled való beszélgetéshez.

Adj világosságot, hogy jól lássam magam, és jól lássak másokat is.

Adj jókedvet és nyitottságot, hogy még mindig tudjak befogadni és adj szeretetet, hogy ne csak panaszkodjak mások hidegsége miatt, hanem árasszam a szereteted melegét.

Uram, maradj az, ki mindig voltál: a megbocsájtó Édesatyám. Ez indítson arra, hogy én is tudjak megbocsájtani.

Ne engedd, hogy valaha is fáradt legyek a köszönet-mondáshoz.

Ne engedd, hogy valaha is abbahagyjam a dicséretedet.

Tartsd meg és növeld a hitemet.

Szólj Uram, még hallja a Te szolgád.
Ámen.

 

© Magyarok Nagyasszonya-főplébánia