Uram, legyen minden a te akaratod szerint – Az aktív lelkipásztori évektől búcsúzott Keresztes László atya

Keresztes László nyugalmazott lelkipásztor 49 év szolgálat után, 2020 adventjének IV. vasárnapján kora reggel bemutatott csendes misén köszönt el az aktív papi évektől. Keresztes Lászlót Egerben szentelték pappá 1971-ben. Szendrőn, Nyíregyházán, Gyöngyösön és Sajószentpéteren volt káplán, majd plébánosként Tiszapalkonyán, Nyíregyházán, Oroson és Kótajon szolgált. 2017-től – Felföldi László atya kérésére – a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház nyugalmazott lelkipásztoraként hirdette az evangéliumot. Keresztes László atya további, nyugdíjas lelkipásztori éveit a Seregély István Papi Szociális Otthonban tölti majd, Nyíregyházán.

Az adventi koszorú negyedik gyertyájának meggyújtásával várjuk az Úr közelgő érkezését, mert – amint Keresztes László atya elmélkedésében fogalmazott – boldog érzés az, hogy Isten hozzánk hasonló ember lett, de nem lehet tiszta a mi karácsonyi örömünk, ha nem Istenünk jósága és emberszeretete lakik a szívünkben. Kérjük a Jóistent, miként a gyertya lángjának fénye, Krisztus világossága világítson be a lelkünkbe, nincs-e benne bűn, hitetlenség és kevélység, vagy épp a nagyravágyás sötétsége.

Keresztes László nyugalmazott lelkipásztor a Jézus születésének hírüladásáról szóló evangéliumi részhez kapcsolódóan az emberi tapasztalat, a tudás, valamint a hit kettősségéről elmélkedett Mária igenje kapcsán: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!” (Lk1, 38) Úgy fogalmazott, hogy az emberi intelligencia és tudás megáll, amikor valaminek a megoldására nem lát lehetőséget. Mária sem érti, de elfogadja Isten akaratát, azaz hogy Mária gyermeke férfi nélkül, a Szentlélek által fogan. Mária igent mond erre, elhiszi, amit Isten mond és elfogadja Isten akaratát. Ez nagy dolog, hiszen itt az értelem és a logika megáll. Amikor az Isten olyan dolgot kér tőlünk, vagy olyan helyzet áll elő az életünkben, amit nem értünk, azt nem a logikával megoldani. Isten akaratát felismerve elegendő annyit mondani, mint amit Mária mondott: Uram, legyen úgy, ahogy te akarod, ahogy te mondod, elhiszem neked. Adja meg az Úr, hogy így jussunk el az Úr Jézus születésnapjára, így ünnepeljünk, hogy amit ő mond, az mind üdvözítő. Még akkor is, ha nehezet is kér, még ha olyat is mond, amit nem tudunk felfogni, akkor is neki van igaza. Elhiszem, Uram, legyen minden a te akaratod szerint.”

A szentmise végén az egyházközség képviseletében Torma László akolitus a Jóisten bőséges áldását kérve megköszönte Keresztes László atya hívekért, különösen az akolitusi szolgálattevőkért végzett szolgálatát. A papi hivatásokért imádkozó Serra Közösség képviselője azt kérte a Jóistentől, hogy tartsa meg Keresztes atya mindazon karizmáit, melyeket tőle kapott: az ő szelídségét, alázatát és a mindenkihez odaforduló sugárzó szeretetét. Keresztes László atya aktív részt vállalt a Szentlélek Szeminárium elindulásában és Serra Közösség megalakulásában, hiszen fontosnak tartotta a papi, szerzetesi hivatásokért imádkozó közösség szolgálattételét. Muskóczky Gyuláné közösségvezető Pál apostol szavaival búcsúzott: A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, hitemet megtartottam. Készen vár az igazság győzelmi koszorúja. (2Tim4, 7-8)

Felföldi László atya felelevenítette papi szolgálatuk első közös pillanatait még a 80-as évekből, majd közös nyíregyházi kápláni éveiket a 90-es évek elejéről. Megköszönte Keresztes atyának, hogy 3 évvel ezelőtt igent mondott a hívására és nyugdíjas státuszától függetlenül elfogadta a segédlelkészi szolgálattételt a társszékesegyházi plébánián. Megköszönte derűs életszemléletét, és szép, békés nyugdíjas éveket kívánt az idős lelkipásztornak. Úgy fogalmazott, hogy amikor a gyümölcs már nem nő tovább a fán, akkor érik, ízesedik, ehetővé válik: “Hiszem, hogy a papi szív, a nyugdíjas szív is ilyen. Már csak érjen ez a szív, és jó íze legyen, és megtalálja Istennek, embernek és az örök szeretetnek a titkát. Hálaadás és köszönet van most bennem. Köszönet, hogy az aktív szolgálat utolsó napjáig alázattal elfogadta az élet utasításait, szavait és kéréseit, épp ahogy most is elfogadja a további utat és lehetőséget” – köszönt el Keresztes László atyától Felföldi László atya.

Keresztes László atya a Jóisten segítségével 2021-ben kettős évfordulót ünnepel: 80. életévét betöltve aranymisés jubileuma alkalmából köszönthetjük majd.

A szentmise a társszékesegyház YouTube csatornáján ide kattintva megtekinthető.

Fotó: Kardos György

© Magyarok Nagyasszonya Egyházközség