Úrnapja a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban

Úrnapja Krisztus szent Testének és Vérének ünnepe, amikor az Oltáriszentségben köztünk lévő megtestesült Krisztust ünnepeljük. Egyházmegyénk főpásztora Palánki Ferenc megyéspüspök Nyíregyházán, a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban mutatott be ünnepi szentmisét június 3-án, mely a hagyományos úrnapi körmenettel zárult. Az eseményről Gerhes József akolitus készített beszámolót.

Ismét elérkezett a nap, melyen az egyházi év egyik legnagyobb ünnepét ülhettük meg, amelyet már hosszú századok óta elődeink is oly méltó módon tartottak meg. Úrnapján az Eukarisztiában valóságosan jelenlévő Krisztust valljuk meg, és emeljük e szentséget a hívek figyelmének központjába. A szentmiséhez tartozó körmenet közben tanúságot teszünk hitünkről a világ felé.

Az idei évben különösen is kiemelt esemény volt egyházközségünk számára ez a jeles alkalom. Úrnapján a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós keresztje, mely hazánkat járva a 2020-ban megrendezésre kerülő kongresszusra készít fel lelkiekben. Így már az ünnepi misét megelőzően sokan járultak a kereszthez, hogy hódolatukat leróva imáikban hozzák elé szeretteiket.

A hatalmas hívő sereg előtt Palánki Ferenc megyéspüspök mutatta be az ünnepi szentmisét, melyen jelen volt Szocska A. Ábel görögkatolikus püspök, valamint az Apostoli Nunciatúra (a Szentszék Magyarországi Nagykövetsége) ügyvivője és titkára, Mons. Germano Penemote és P. Depaula Flavio Silvio SDB, és a városunkban szolgálatot teljesítő papság, akiket Felföldi László helynök, a társszékesegyház plébánosa fogadott.

Palánki püspök szentbeszédében Jézus azon szavaira hívta fel a figyelmet, melyeket az Oltáriszentség alapításakor mondott: „Ez az én testem, amelyet értetek adok.”(Lk 22,19) Krisztus személy szerint minden Istenhívőért adta oda önmagát, hogy életünk legyen benne. Az Eukarisztiában magunkhoz véve erősít bennünket a vele való közösségben.

A szentmise keretében adták át a Csáky Imre díjat is, mellyel azon személyek – papok és világi hívek – életművét ismerik el, akik az egyházmegye „jelenkori építésében” – anyagi, közösségi és lelkiségi vonatkozásban – kimagaslóan vesznek részt. Plébániánkról idén Ilosvai Gábor képviselő testületi elnök, Szekrényes András és felesége, valamint Suller Lászlóné vehették át a díjat.

A belvárosban tartott népes körmenet során a gyönyörű virágokkal díszített sátraknál megállva és leborulva, felemelő érzés volt végignézni a legkisebb gyermekektől kezdve a virágszirmot szóró elsőáldozókon át, a családosokon keresztül az idős emberekig, akik mind hitük megvallását fejezték ki.

Magyarok Nagyasszonya Plébánia / Gerhes József, akolitus
Fotó: Stefán Szilvia