Urunk mennybemenetele – Húsvét 7. vasárnapja van

A húsvét utáni 40. napon ünnepeljük Urunk mennybemenetelének napját, ami mindig csütörtökre esik. Az áldozócsütörtök névvel is illetett ünnepnap liturgikus alkalmát azonban több országban, így Magyarországon is az azt következő vasárnapon tartják. Az ünnep 2020-ban május 24-re esik.

Urunk mennybemenetelének ünnepét, húsvét 7. vasárnapját követő héttel befejeződik a húsvéti ünnepkör, amely pünkösdig tart. Ebben az időszakban Jézus Krisztus kereszthalálára, feltámadására és végül dicsőséges mennybemenetelére emlékezünk. Jézus valójában húsvétkor már testében is megdicsőülve átment az Atyához, de negyven napon át megjelent az apostoloknak, hogy megerősítse őket hitükben; megmagyarázza nekik az ószövetségi írásokat, a róla szóló jövendöléseket. Jézus feltámadásával átment az új, isteni létrendbe, nem tért vissza ebbe az életbe: a jelenések az Úr csodatételei, leereszkedései (pl. amikor az apostolokkal eszik, vagy a hitetlen Tamásnak megmutatja oldalsebét).

Lukács evangélista az Apostolok Cselekedeteiben így írja le Jézus mennybemenetelét: “Megkapjátok a Szentlélek rátok szálló erejét, és tanúim lesztek Jeruzsálemben s egész Júdeában és Szamáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Azután, hogy ezeket mondta, a szemük láttára fölemelkedett, és felhő takarta el szemük elől.” (ApCsel1, 8-9)

A Szentlélek pedig megnyitja az apostolok elméjét, hogy megértsék az írásokat így pünkösdkor már minden világos lesz számukra. A mennybemenetellel a megdicsőült Jézus az Atya „jobbján ül”, vagyis vele együtt a mindenségen uralkodik. Végleg megvonta látható jelenlétét övéitől, de Szentlelkével jelen van a benne hívők közösségében, az Egyházban, amely az ő titokzatos Teste. A világ végéig folytatja megváltó és megszentelő művét az igehirdetés és a szentségek kiszolgáltatása révén.

© Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház