Varga Lóránt atya: Az Úristen mindent megad, hogy felnőjünk ahhoz a feladathoz, melyet nekünk szánt

Egy év kápláni szolgálat után a július 26-án délelőtt bemutatott szentmisében köszönt el egyházközségünk híveitől Varga Lóránt atya, aki Palánki Ferenc megyéspüspök rendelkezése szerint augusztus 1-től Demecserben kezdi meg új feladatokkal és kihívásokkal teli plébániai kormányzói szolgálatát. Lóránt atya szentbeszédéből vett rövid elmélkedési résszel köszönünk el a leendő plébániai kormányzótól:

„Hogy az ember mivé válik életének folyamán, az nagyjából rajta múlik, mert az Úristen megad minden szükséges kegyelmet és égi áldást ahhoz, hogy felnőjünk ahhoz a feladathoz és hivatáshoz, amelyet nekünk szánt. Az Úristen előre ismeri és látja egész életünket, sorsunkat, minden cselekedetünket, ugyanakkor megadja különféle égi ajándékait és kegyelmeit is az életünk nehéz perceire, óráira, mert kiválasztott minket, hogy vele együtt járjuk a megigazulás útját, és valóban magunkra öltsük Krisztus képmását. Ez nemcsak nekünk, papoknak, hanem minden keresztény embernek a hivatása és feladata ebben a földi életben. Hisz ahogyan az atya megdicsőíti Krisztust, az ő egyszülött fiát, úgy dicsőíthet meg minket is életünk végén.”

A Magyarok Nagyasszonya-plébánia közössége nevében Felföldi László atya a plébánián szolgáló papokkal július 26-án, este közösen bemutatott szentmisében köszönte meg a kinevezésük birtokában új szolgálati helyre távozó papoknak, Varga Lóránt atyának és Nagy Csaba atyának az egyházközségünknek nyújtott elmúlt évi szolgálatát. A szentmiséről bővebben: http://magyaroknagyasszonya.dnyem.hu/?p=6257

© Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház / PE