Veszélyben levő magzatok lelki örökbefogadása Urunk születésének hírüladása ünnepén

Urunk születésének hírüladása ünnepén, amelyet idén április 9-én, hétfőn tart a római katolikus egyház, az este 6 órakor kezdődő szentmisén a veszélyben lévő magzatok lelki örökbefogadásának ünnepélyes ígérettételét tartjuk a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban.

Jézus fogantatását, Urunk megtestesülését ünnepeljük Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén. Kilenc hónappal Jézus születése előtt Isten elküldte Gábriel arkangyalt, hogy hírül vigye Szűz Máriának a megtestesülés örömhírét, a Megváltó születését. Beteljesedett Isten ígérete, valóra vált a prófétai szó: a Szentlélek teremtő erejével a Boldogságos Szűz Istenanyává lett.

Az ünnep magyar elnevezése onnan ered, hogy a fák oltását nálunk ez idő tájt szokták végezni. Országszerte általános szokás volt, hogy ezen a napon kell oltani, szemezni a fákat, hiszen Szűz Mária is ekkor fogadta méhébe Jézust.

Az ünnepi szentmisén vállalt lelki adoptálás elsődleges célja egy konkrét gyermek életének megmentése imádság és áldozathozatal által, valamint az Isten által rendelt erkölcsi rend helyreállítása. Az ima egyben engesztelés is a magzatgyilkosságok bűnéért.

A lelki adoptálás gondolata a fatimai jelenésekkel kapcsolatban született, mintegy válaszként a Szűzanya kérésére: imádkozzuk a szentolvasót, tartsunk bűnbánatot, és engeszteljünk azokért a bűnökért, amelyek legjobban bántják az Ő Szeplőtelen Szívét. A Magyarországon átvett forma Lengyelországban alakult ki 1987-ben, ahol elsőként a varsói pálos atyák karolták fel a kezdeményezést. Az ő templomukból sugárzott ki ez a csodálatos lelki megújulást hozó imádság az egész ország területére, majd a világ számos más országába is. 1994 óta a lelki adoptálás országos központja a világhírű kegyhelyen, Częstochowában működik.

Forrás: Szeretet Földje Közhasznú Alapítvány

@ Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház