Via Lucis – Örömútra hívják a híveket péntekenként az atyák

Örömúti elmélkedésekre hívják a híveket egyházközségünk lelkipásztorai április 17-től minden pénteken 17.30-tól. Az Örömút ott kezdődik, ahol a keresztút véget ér. Az atyák az általuk vezetett örömúti elmélkedésekben veszik számba Jézus megnyilvánulásait, melyekben megmutatta isteni dicsőségét feltámadásától a mennybemeneteléig. Az Örömút elmélkedéseibe péntekenként 17.30-tól élőben, majd pedig felvételről is be lehet kapcsolódni a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház YouTube-csatornáján.

A Via Lucis, magyar szóhasználat szerint Örömút, a hagyományos keresztúti ájtatosság mintájára a ’80-as végén kezdett elterjedni a hívek között Sabino Palumbieri szalézi atya kezdeményezésére.

A keresztút egy hagyományos, elmélkedő ájtatosság, amelyben a hívők felidézik Jézus keresztútjának történéseit és ott végződik, hogy Jézust a sírba teszik. A húsvéti misztérium fényében azonban a történések leírása hiányosnak tűnik, ezért néhol, mint tizenötödik állomást, hozzáadják Jézus feltámadását is.

A Via Lucis (Örömút) ötletét – a keresztúti ájtatosság mintájára – egy régi felirat ihlette, amelyet a San Callisto katakombák falán találtak. A felirat Szent Pálnak a Korintusiaknak írt első leveléből származik: „Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam: Krisztus meghalt bűneinkért, az Írások szerint, eltemették és harmadnap feltámadt, az Írások szerint. Megjelent Péternek, majd a tizenkettőnek. Később egyszerre több mint ötszáz testvérnek jelent meg, ezek közül a legtöbben még élnek, néhányan azonban már meghaltak. Azután Jakabnak jelent meg, majd az összes apostolnak. Utánuk pedig, mint egy elvetéltnek, megjelent nekem is.” (1Kor 15,3-8)

Palumbieri atya ebből a feliratból kiindulva más evangéliumi események társításával összeállította a Via Lucis (Örömút) tizennégy állomását.

Az Örömút tulajdonképpen egy jámborsági gyakorlat, melyben a hívek megemlékeznek Krisztus feltámadásáról valamint saját tanítványi mivoltukról, amint a keresztség húsvéti szentségében a bűn sötétségéből a kegyelem fényébe jutnak el.

Forrás: szaleziak.hu

© Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház