Vízszentelés szertartása a társszékesegyházban

Vízszenteléssel kezdődtek a szentmisék a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban január 6-án, szombaton, vízkereszt napján. A megszentelt vízből a hívek otthonaikba haza is vihettek.

Január 6-án vízkeresztet ünnepelte a Katolikus Egyház. Az epifánia néven is ismert vízkereszt, Jézus Krisztus megjelenésének ünnepe, melynek magyar elnevezése az ilyenkor hagyományosan végzett vízszentelés szertartásából ered. A vízszentelést követően a pap meghinti önmagát, a segédkezőket, majd a templomban megjelent híveket.

“Könyörögve kérünk, mindenható Istenünk, hogy atyai jóságod áldja † meg ezt a sót. Te parancsoltad Elizeus prófétának, hogy sót keverjen a vízbe, és így adjon a víznek termékenyítő erőt. Kérünk, Istenünk, hogy akárhová is hintik ezt a sóval vegyített vizet, távozzék onnan a gonoszlélek minden cselszövése, és Szentlelked jelenléte őrizzen meg minket mindenkor. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.”