Zsolozsma a családokért – a Házasság hetén mindennap 17.30-tól a társszékesegyházban

„Vedd hát a zsolozsmáskönyvet, és énekeld Isten dicséretét! Nincs ennél magasabb rendű és fontosabb feladata az embernek, hiszen minden elmúlik, de az Úr dicsérete örökké megmarad. Ha egy zsoltár valamely sora esetleg idegennek tűnik számodra, ne aggódj: csak azért érzed így, mert nem tudod egyszerre felfogni minden ember minden imádságát, amelyet Jézus önmagában egyesít. Ha kitartasz az imádságban, és napról napra, hétről hétre elismétled ugyanazt a zsoltárt, meglátod, a Szentlélek kegyelméből egyre mélyebb megértésre és szeretetre jutsz.”
Barsi Balázs OFM

A Házasság hetén (február 11-18.) mindennap 17.30-tól zsolozsmára várjuk a híveket a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházba, ahol a családokért imádkozunk. A közösség, amely összegyűlik az imaórák – zsolozsma – ünneplésére, maga az imádkozó Egyház, azaz a zsolozsma ünneplése nem egyéni imák összessége. Az imaórák révén megemlékezünk Isten üdvözítő tetteiről, de nem pusztán, mint múltbeli eseményekről, hanem éppen az ünneplés révén jelenlévő valóságról – mégpedig a jövőben várt valóságról.

A liturgia mesterei, példamutató tanítói a formák mögött mindig a tartalmat nézték, de nagyon vigyáztak az előírások, szertartások szinte aggodalmas megtartására. A templomi közösségben mondott zsolozsma e külső formák leggazdagabb kifejtésével mélyíti el a szövegek hatását. A művészi tér, a ruhák, az asszisztencia, a világítás, az előírt mozdulatok mind hozzájárulnak, hogy egy igazi „összművészet” keretében ajánljuk fel Istennek az egész emberiség hódolatát, benne az emberi kultúra értékeit is, s egyben nevelődjék is ebben a légkörben az ember.

A templomi közösségben is van azonban olyan egyszerűbb forma (asszisztencia, sőt akár pap nélkül), mely a köznapokhoz jól illik.
A zsolozsma egész menetét a korátorok (előénekesek) irányítják, akik a nép élén elhelyezett kottapultnál külön székeken ülnek. A hosszabb antifónákat ők kezdik, s az első szavak után a közösség csatlakozik, a rövidebb antifónákat előéneklik, s közösen megismételjük.

Forrás: katolikus.hu