Mit tenne Jézus a helyemben? Legyünk krisztusiak életünk minden megnyilvánulásában! – Jakus Ottó atya elmélkedés az Isteni Irgalmasság vasárnapján

Mit tenne Jézus a helyemben? Mit szólna Jézus ahhoz, amit most mondtam? Mit szólna Jézus ahhoz, amit most cselekedtem? Ilyen gondolkozásmód szükséges ahhoz, hogy átadjuk Jézusnak a vezetést, hogy Jézus élete legyen bennünk. Így a hit egyre inkább növekszik, erősödik bennünk és egyre inkább krisztusiak,…
Tovább…

Nyilvános szentmisék rendje 2021. április 12-től a társszékesegyházban

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök a járványügyi korlátozások részleges feloldásáról döntött, melynek értelmében április 10-től ismét a hívek személyes részvételével ünnepelhetjük a szentmiséket egyházmegyénk templomaiban. Egyházközségünkben április 11-én, vasárnap még a nagyhéten érvényes rend szerint, a plébániaudvaron tartjuk a szentmiséket nyilvános tábori misék keretében 9.00, 11.00…
Tovább…

Húsvét második vasárnapján az Isteni Irgalmasság vasárnapját ünnepeljük

Húsvét második vasárnapján, idén április 11-én ünnepeljük az Isteni Irgalmasság vasárnapját. Az ünnep egyben a nyíregyházi Isteni Irgalmasság templom búcsúünnepe, mely alkalomból 2021. április 11-én, vasárnap 11 órai kezdettel ünnepi szentmisét mutat be Csordás Gábor plébános atya az örökösföldi Isteni Irgalmasság templomban.  Az Isteni Irgalmasság…
Tovább…

Április 10-től ismét nyilvánosak a szentmisék egyházmegyénkben – Főpásztori rendelkezések a járványügyi korlátozások részleges feloldásáról

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök a járványügyi korlátozások részleges feloldásáról döntött illetékességi területén. Ennek értelmében április 10-től ismét a hívek személyes részvételével ünnepelhetjük a szentmiséket egyházmegyénk templomaiban. Az alábbiakban Palánki Ferenc megyéspüspök rendelkezéseit közöljük. Húsvét 2. vasárnapjának előesti szentmiséjétől (április 10.) újra a hívő nép személyes…
Tovább…

Feltámadt Krisztus! Valóban feltámadt! Áldott húsvétot kívánunk!

Feltámadt Krisztus! Valóban feltámadt! – hangzik a nagyszombati vigília-szentmisében. A feltámadt Krisztus a nagycsütörtök szeretetét, a nagypéntek erejét, a nagyszombat csendjét, és húsvétvasárnap a feltámadás örömét adja meg mindnyájunknak! Ezúton kívánnak áldott húsvétot egyházközségünk híveinek és minden jóakaratú embernek a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban szolgáló lelkipásztorok: Figeczki…
Tovább…

A húsvéti gyertya fényénél szemléljük az életünket – Vigília-szentmisét mutatott be Csordás Gábor atya nagyszombat este

Nagyszombaton az Egyház Jézus sírja mellett virraszt. Az esti vigília szertartásával azonban megkezdődött a Katolikus Egyház legnagyobb ünnepe, a húsvét, hirdetve a kereszténység örömhírét: Jézus Krisztus feltámadt a halálból, és mindenkit meghív az örök életre. Járványügyi szabályozások miatt idén a húsvéti vigília-szentmisét plébániánk udvarán –…
Tovább…

Mária elveszítette a Fiát, hogy megtalálja számtalan elkószált gyermekét – Palánki Ferenc megyéspüspök nagypénteki elmélkedése

Nagypénteken az egyházi év legcsendesebb ünnepén, Jézus kínszenvedésének, halálának és sírba tételének a napján az Anyaszentegyház ősi hagyomány szerint nem mutat be szentmisét, mert maga az örök Főpap, Krisztus az áldozat a kereszt oltárán. Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök Urunk szenvedésének ünnepét 15.00 órától Nyíregyházán, a Magyarok…
Tovább…

Az igazi tanítványok – Bibliamagyarázat Németh István atyától Márk evangéliuma szerint (Mk 15, 33-47)

A pandémia idején – 2021. március 15-től – Németh István atya, a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház káplánja által vezetett bibliaórák az online térbe költöztek, ahol közreadjuk a Márk evangéliumának adott szakaszához tartozó szentírás-magyarázatot István atyától. A hatodik órában sötétség támadt az egész földön. A kilencedik óráig tartott….
Tovább…

Ahol szeretet és egyetértés van, ott van az Isten – Az utolsó vacsorára emlékeztünk a nagycsütörtöki szentmisében

Egyházmegyei rendelkezésnek megfelelően a járványügyi helyzet miatt bizonytalan ideig szünetelnek a nyilvánosan bemutatott szentmisék templomainkban. Ezért a Magyarok Nagyasszonya-főplébánia udvarán virágvasárnap, a szent három napon és húsvétvasárnap, a biztonsági előírásokat szem előtt tartó nyilvános, tábori szentmiséket mutatnak be a plébánián szolgáló atyák. Április elsején, nagycsütörtökön,…
Tovább…

Lamentáció – Jeremiás próféta siralmai a társszékesegyházból a YouTube-on

Nagyhéten csütörtökön, pénteken és szombaton reggel 8-kor nem nyilvános szertartás keretében Jeremiás próféta siralmait, az ún. lamentációt imádkozzák a plébániánkon szolgáló atyák a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban. Az imádságot egyházközségünk YouTube-csatornáján élőben közvetítjük. YouTube-csatornánk IDE KATTINTVA ÉRHETŐ EL! A lamentációk vagy Jeremiás siralmai a mai formában a…
Tovább…

Jézus halálával beteljesedtek az Írások – Bibliamagyarázat Németh István atyától Márk evangéliuma szerint (Mk 15, 21-32)

A pandémia idején – 2021. március 15-től – Németh István atya, a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház káplánja által vezetett bibliaórák az online térbe költöztek, ahol közreadjuk a Márk evangéliumának adott szakaszához tartozó szentírás-magyarázatot István atyától. Kényszerítettek egy arra menőt, cirenei Simont, Sándor és Rúfusz atyját, aki éppen…
Tovább…

A szent három nap és a húsvét nyilvános liturgiái egyházközségünkben

Idén a húsvéti szent három nap és a húsvétvasárnap szertartásait szabadtéren tartjuk plébániánk udvarán a biztonsági előírások megtartása mellett. A bemutatott szentmisék közben szentgyónásra is van lehetőség. Online szentmise-, és szertartás-közvetítés minden nap lesz egyházközségünk YouTube-csatornáján. A nyilvános liturgiák időpontjai a szent három napon és…
Tovább…

Ne féljünk a szenvedésektől – Bibliamagyarázat Németh István atyától Márk evangéliuma szerint (Mk 15, 16-20)

A pandémia idején – 2021. március 15-től – Németh István atya, a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház káplánja által vezetett bibliaórák az online térbe költöztek, ahol közreadjuk a Márk evangéliumának adott szakaszához tartozó szentírás-magyarázatot István atyától. A katonák a helytartóság belső udvarába vezették őt és összehívták az egész…
Tovább…