Keresztelési tájékoztató

Kedves Szülők!

Az Úr Jézus ezt a parancsot adta apostolainak: „Menjetek, tegyétek tanítványaimmá mind a népeket. Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek!” (Mt 28,19).

Gyermekük megkereszteltetése elköteleződés a katolikus Egyház mellett, melynek minden katolikusnak keresztelt ember a tagja. A keresztség, mint látható szentségi jel, valóságosan közvetíti Isten kegyelmét, szeretetét, az ő életébe kapcsol bele. A keresztség szentségében Isten életében részesedik a keresztelendő: a mennyei Atya gyermeke, Jézus testvére lesz a Szentlélekben és az Egyház közösségében.

Ősi szokás az Egyházban, hogy a keresztény szülők már újszülött gyermekük számára kérik a keresztséget. Mivel a csecsemő még nem képes tudatosan hinni, remélni, szeretni, ezért ilyenkor a szülők keresztény hitére támaszkodva szolgáltatjuk ki a szentséget: ők vállalják, hogy saját hitüket átadják gyermeküknek, megismertetik velük az evangéliumot, és személyes hitre segítik, hogy felnőve, személyes döntést tudjon majd hozni Krisztus és az Egyház mellett. Ezért az Egyház akkor kereszteli meg a gyermekeket, ha ezt kéri a két szülő közül legalább az egyik, és felelősségteljesen biztosítja gyermeke keresztény nevelését. Ha ez a feltétel nem teljesül, az egyházjog előírásai szerint a feltétel teljesüléséig keresztséget el kell halasztani.

Kisgyermek (6 éves korig) keresztelésének feltételei

A keresztelő kitűzött időpontja előtt legalább 1 hónappal a plébánián kell jelentkezni. A keresztelésre felkészítő személyes beszélgetésre időpontegyeztetés alapján kerül sor. Fontos, hogy erre a beszélgetésre lehetőleg a keresztelendő szülei együtt jöjjenek el. Jelentkezni a baba megszületése előtt is lehet. A keresztelő időtartama kb. 25 perc. A keresztelés időpontja: vasárnapokon a 10.30-as szentmisét követően, vagy egyénileg egyeztetett időpontban.

6-14 évesek keresztelésének feltételei

A keresztelés előtt a gyerekeknek legalább egy évig kell hittanra és vasárnapi szentmisére járniuk. A keresztelésre felkészítő személyes beszélgetésre időpontegyeztetés alapján kerül sor. Fontos, hogy erre a beszélgetésre lehetőleg a keresztelendő szülei együtt jöjjenek el.

A keresztszülő

A keresztelendőt a keresztény életben való növekedésben a keresztszülő segíti és kíséri. Gyermekkeresztelés esetén az ő feladata a szülők segítése a keresztény nevelésben. Személyét maga a keresztelendő vagy annak szülei jelölik ki. Egy keresztelendőnek egy keresztszülő kiválasztása szükséges, de lehet két vagy akár több személy is.

A keresztelés természetéből következik, hogy keresztszülő csak olyan római vagy görögkatolikusnak megkeresztelt személy lehet, aki betöltötte tizenhatodik életévét, és volt legalább elsőáldozó. Fontos, hogy éljen a hithez és a keresztszülői tisztséghez méltó életet, azaz életállapota miatt (pl. élettársi kapcsolatban élő) ne legyen a szentségek vételéből kizárva, legyen élő a hitgyakorlata, ha pedig házas, akkor szentségi házasságban éljen. Protestáns keresztény csak a keresztség tanújaként anyakönyvezhető.

Jelentkezés keresztelésre

A szülők személyesen jelentkezzenek a plébánia irodájában. Hozzák magukkal az oldal alsó részén letölthető adatlapot kitöltve, nyomtatva és aláírva, továbbá az alábbi iratokat:
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata (eredeti)
– a szülők keresztelési hozzájárulása a lakóhelyük szerint illetékes plébániától
– a keresztszülők részére kiállított igazolás a lakóhelyük szerint illetékes plébániától.

Letölthető Adatlapok