Iskolai hitoktatás

2013. szeptember 1-jétől az első és ötödik osztályokban bevezetésre került az órarend szerinti felekezeti hitoktatás, illetve ennek alternatívájaként az etika oktatása. Felmenő rendszerben, 4 év alatt az általános iskola minden évfolyamában van hit- és erkölcstan, vagy erkölcstan (etika) oktatás.A római katolikus hittan- és erkölcstan órákat hitoktatók és lelkipásztorok tartják (életüket is a hitnek és erkölcsnek elkötelezett emberek). A hitoktatás magában foglalja az etika oktatását is, tehát a hittant választó tanuló sem marad le semmiről, amit az etika órán megtanítanak. A római katolikus hitoktatás abban is különbözik a „világi” etikaoktatástól, hogy világnézetileg felvállaltan elkötelezett a bibliai keresztény értékek mellett. Így nem a változó divathoz igazítva közvetíti az alapvető értékeket, hanem a Tízparancsolat alapján álló, kipróbált igazságokat képviseli. Figyelembe veszi az ember környezetének változását, – de azzal is tisztában van, hogy az alapvető lelki szükségletek ma is ugyanazok, mint bármikor az emberiség történetében. Valljuk, hogy szükséges a gyermekek lelkével foglalkozni. Valamit tenni kell, ha nem élvezethajhász (alkohol, drog, szex stb.), önző és randalírozó fiatalokat és jövendő nemzedéket akarunk látni magunk körül, mert ez a szomorú folyamat már elindult.

Mi hívők, meg vagyunk győződve arról, hogy még az erkölcstan oktatása is kevés. Hiába kapják meg a diákok akár a legnagyszerűbb tanártól is az elméleti oktatást, hogy hogyan érdemes élni, ennek nem lehet olyan hatása, mint amikor a hitoktatással van egybekötve. Mert az egyház elsősorban nem erkölcsöt oktat, vagyis elsősorban nem az értelmet akarja meggyőzni, hanem a hitünket akarjuk átadni (amit nem szabad az etika órákon!), a gyermekek szívét akarjuk megérinteni, és csak ebből következhet az, hogy egy jobb életstílust és erkölcsös életet választ. Ez a hit segít minden embert, hogy eligazodjon az élet nagy kérdéseiben, amelyek a mindennapjainkat is meghatározzák: milyen értékeket vállaljunk és kövessünk, hogyan éljük meg jól és teljesen ezt az ajándékba kapott életet, nehéz döntési helyzetekben melyik utat válasszuk. A hit mindeközben rámutat az erkölcsi értékek egyedüli alapjára, Istenre, és Krisztusra, aki a megvalósításban tanítónk és példaképünk.

Ha a nem hívő szülők is ránk bízzák gyermeküket, szeretettel várjuk és fogadjuk őket!

Mennyivel ad többet a római katolikus hit- és erkölcstan, mint az erkölcstan?

Óráinkon mindazon kérdésekkel foglalkozunk, amelyeket az erkölcstan tárgyal: ki vagyok én, hol a helyem a világban, barátság, munka, hazaszeretet, család, stb., válaszainkat azonban a Szentírás és egyházunk hagyománya alapján fogalmazzuk meg. A római katolikus hit- és erkölcstan megismertet Jézus Krisztus szerető személyével, az Egyház és a Biblia tanításával, közvetíti örök értékeit, megmutatja a szentségi élet többletét. Tanóráink a kisebbeknél sokszor játékos formában segítik elő, hogy a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően növekedjenek örömben és szeretetben.

Mi a szülő feladata?

Akinek a gyermeke szeptembertől kezdi az általános iskola 1. osztályát, beiratkozáskor jelezze írásban az erre elkészített nyilatkozat kitöltésével, és adja le az iskolának, hogy gyermeke számára a katolikus hit- és erkölcstan tárgyat választja (az erkölcstan helyett).

Akinek jelenleg 4. osztályba jár a gyermeke, szintén írásban jelezze a nyilatkozat kitöltésével, hogy a katolikus hit- és erkölcstanoktatást választja. A nyilatkozatot adja le az iskolának!

Amennyiben a szülő a következő tanévre vonatkozóan – a második és hatodik évfolyamon – az erkölcstan vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20-áig írásban közölje az igazgatóval és az érintett egyházi jogi személy képviselőjével. Aki nem jelzi a módosítást, annak a gyermeke ugyanazt a tantárgyat folytatja, amit az előző évben választott. Tanév közben nincs lehetőség a módosításra.

A Magyar Katolikus Egyház hitoktatói