Roráté szentmisék – Elérkezett az adventi készület ideje

Az adventi időszakban, idén november 30 – december 23. között hétköznap és szombaton reggel, 6 órai kezdettel roráté szentmisét mutatnak be a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban. Így a készületi időben köznapokon két alkalommal, reggel 6 és este 6 órakor lesz szentmise templomunkban. A vasárnapi miserendet a változás…
Tovább…

Tájékoztatás Felföldi László atya püspökké szenteléséről és beiktatásáról

A Pécsi Egyházmegye arról tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy Felföldi László atya 2021. január 6-án esedékes püspökké szentelése és beiktatása – a világjárvány miatt – zártkörű szertartás keretében, kizárólag meghívott vendégek részvétele mellett történik majd a Pécsi Székesegyházban. A szervezők nyomatékosan kérik, hogy a hívek se…
Tovább…

A miniszterelnök is gratulált – Soltész Miklós államtitkár látogatott plébániánkra

A Magyarok Nagyasszonya-plébániára látogatott Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára és Szabó Tünde sportért felelős államtitkár november 27-én, akik személyesen hozták el és adták át Orbán Viktor Felföldi László atyának írt levelét. A miniszterelnök levelében köszönetét fejezte ki Felföldi atya elmúlt…
Tovább…

Az életünkben egyetlen mérce van, a szeretet – Krisztust, a világmindenség királyát ünnepeltük az egyházi év utolsó vasárnapján

„Életünkben egyetlen mérce van csak, a szeretet. Életünk egyetlen örömét és szépségét csak ez adja meg. Engedjük, hogy Krisztus Király ünnepe kicsit felébressze a szívünket, a lelkünket és így tudjuk egymást jobban erősíteni, segíteni” – hallhattuk Felföldi László atyától november 22-én, Krisztus Király vasárnapján a…
Tovább…

Felföldi László atyát pécsi megyéspüspökké nevezte ki Ferenc pápa!

Őszentsége Ferenc pápa 2020. november 18-án Mons. Felföldi Lászlót, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye általános helynökét, a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház plébánosát pécsi megyéspüspökké nevezte ki. Főtisztelendő Mons. Felföldi László Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Geszteréden született 1961. február 4-én egy háromgyermekes család fiaként. Az általános iskolai tanulmányait követően a piaristák…
Tovább…

Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepére

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepére írt körlevelét adjuk közre Kedves Testvérek! Megrendítő volt 2020. március 27-én hallani Ferenc pápa szavait, amelyeket az üres Szent Péter téren nemcsak a keresztény hívekhez, hanem minden emberhez intézett: „a lehető legnagyobb sebességgel robogtunk előre, úgy…
Tovább…

Világméretű szentségimádáshoz csatlakoztunk

Krisztus Király főünnepének előestéjén, november 21-én ismét világméretű szentségimádásra buzdítja a híveket a NEK szervezőbizottsága, melyhez egyházközségünk is csatlakozott. A Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház is a regisztrált helyszínek között található, ahol délután 16 órakor kezdődik vezetett, majd pedig csendes szentségimádás, melyhez akár személyesen, akár otthonainkból virtuálisan is…
Tovább…

November 13-tól újra digitális rend szerint megy tovább a plébániai hitoktatás

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szentmisékről és szertartásokról 2020. november 9-én kiadott közleményének megfelelően és összhangban az aktuális járványügyi és gyülekezési előírásokkal, a plébániai hittan csoportok november 13-tól kezdődően egyházközségünkben is a digitális oktatásra állnak át. A tudnivalókról plébániánk hitoktatói tájékoztatják a gyermekeket és a…
Tovább…

Rendelkezések szentmisékről, közösségi alkalmakról

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szentmisékről és szertartásokról 2020. november 9-én kiadott közleményében tudatja, hogy a templomok, mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért templomainkat továbbra is nyitva tartjuk. Szentmisék is tarthatók, de azok csak úgy végezhetők, hogy a hatósági kijárási…
Tovább…

A Püspöki Konferencia közleménye a jelenlegi járványügyi helyzetben

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az alábbi közleményt jelentette meg 2020. november 9-én: A ránkbízottakért érzett felelősségtől vezérelve a COVID-19 járványhelyzet alakulása miatt, figyelembe véve a járványügyi szakemberek véleményét, egyházunk sajátosságait szem előtt tartva visszavonásig az alábbiakat kérjük:  A koronavírus miatt meghirdetett veszélyhelyzetben a templomok…
Tovább…

Mindenszentek – Megemlékezés a társszékesegyházban és a temetőben

November 1-jén, Mindenszentek ünnepén azokról a szentekről, azaz megdicsőült lelkekről emlékezünk meg, akiknek nincs külön ünnepnapjuk, éppen sokaságuk miatt. A nyíregyházi temető papi parcellájában felállított kőkeresztnél 14 órai kezdettel tartanak liturgiát az elhunytakért.   November 1-jén a társszékesegyházban az esti szentmisével elkezdődnek a novemberi gregorián…
Tovább…

“Íme, az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint” – Templombúcsút ünnepeltünk Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya főünnepén

Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, templomunk védőszentjének főünnepén, október 8-án, egész napos szentségimádást tartottunk egyházközségünk közösségeinek vezetésével. Az ünnephez kötődő templombúcsú este szentmisével folytatódott, amit Kovács Levente, nyíregyházi kamilliánus házfőnök celebrált, akivel együttmiséztek egyházmegyénk Nyíregyházán, valamint a Magyarok Nagyasszonya-plébánián szolgáló papjai. A kamilliánus házfőnök szentbeszédében Máriáról,…
Tovább…

Október 8., Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya – Templombúcsút ünneplünk a társszékesegyházban

Október 8-án, csütörtökön tartjuk templomunk búcsúünnepét. Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, templomunk védőszentje tiszteletére egész napos szentségimádást végzünk közösségeink részvételével. Az ünnepi szentmise 18 órakor kezdődik, melyet Kovács Levente kamilliánus házfőnök celebrál. Az alábbiakban a 2018-ban elhunyt Seregély István egri érsek ünnephez kapcsolódó gondolatait adjuk közre….
Tovább…

Sakkoktatás indul a plébánián

Együttműködési megállapodást kötött egyházközségünk plébániája a Nyíregyházi Egyetemi Sportegyesület Sakk Szakosztályával. A sakk-nagymesterek 2020 októberétől heti két alkalommal várják a sakk iránt érdeklődőket a plébánia dísztermében. A plébániai sakkoktatásra egyházközségünk tagjai jelentkezhetnek kortól, nemtől és előzetes képzettségtől függetlenül. A részvétel mindenki számára ingyenes, a szükséges…
Tovább…

Rózsafüzér ima októberben minden nap az esti mise előtt

Október hagyományosan a rózsafüzér hónapja a Katolikus Egyházban, így egyházközségünkben október minden estéjén a szentmise előtt 17.15-től rózsafüzért imádkozunk a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban. A hónap első ünnepélyes szentolvasóját 2020. október 1-jén, csütörtökön végezzük. A rózsafüzér imádság a 15. században nyerte el mai formáját, imádkozását a domonkosok…
Tovább…

Hálaadás és köszönet – harminc fiatal bérmálkozott idén egyházközségünkben

A bérmálás a keresztény nagykorúság szentsége. A bérmálkozottak a Szentlélek kegyelméből mindennapi életükben szóval és tettel is tanúságot tesznek keresztény hitükről, és annak tanításai szerint élnek. Egyházközségünkben 2020. szeptember 20-án harminc fiatalnak szolgáltatta ki a szentséget Felföldi László helynök, plébános. Egyházmegyénkben a fennálló járványügyi helyzet…
Tovább…

VENI SACTE: Tanévnyitó szentmise – Becsengettek!

Szeptember elsején megkezdődött az új tanév, mely a vírushelyzet okán nem kevés kihívást, feladatot tartogat, de nem csak a gyermekek számára. „Veni Sancte! Szentlélek, jöjj! A mostani tanévkezdéskor nagyon szép, de nehéz feladat is áll előttünk, melyhez szükségünk van a Szentlélek segítségére, erejére és világosságára….
Tovább…

Becsengetés a plébániai hittanra szeptember 4-én

Az új tanév kezdetével 2020. szeptember 4-én plébániánkon is megkezdődnek a szentségek vételére felkészítő hittanórák. Elsőáldozóknak péntekenként 15, 16 és 17 órakor, bérmálkozóknak 15 és 16 órakor kezdődnek a felkészítők, melyekre jelentkezni a plébánián, vagy a hitoktatóknál lehet. Jelentkezési lapok kérhetők a plébániai irodában, vagy…
Tovább…

Új szőnyegek templomunk szentélyében

Augusztus végére megérkeztek és elhelyezték az új, méretre szabott szőnyegeket templomunk szentélyében. A hívek nagylelkű és bőkezű adakozásából vásárolt szőnyegek – a korábbi sokféle színű, méretű és stílusú szőnyeget leváltva – egységes és méltó környezetbe helyezik a szertartásokat. A szőnyegcserével nem fejeződött be a templom…
Tovább…

Partnerség határok nélkül – Európai Uniós pályázati program keretében újul meg a társszékesegyház és a beregszászi római katolikus templom

100 évvel ezelőtt még közös egyházmegyéhez tartozott a két római katolikus templom, ma már egy országhatár választja el egymástól. Az Európai Unió Partnerség határok nélkül elnevezésű programja ezeket a határokat bontja le azzal, hogy a két egyházközségnek, mint együttműködő partnereknek nyújt 850 ezer euró támogatást…
Tovább…

Augusztus 20. kettős ünnepnap egyházközségünkben

Augusztus 20-án, csütörtökön Szent István király főünnepe, egyben társszékesegyházunk 1904-ben történt felszentelésének évfordulója lesz. Az ünnep előestéjén 19-én, szerdán 18 órától, 20-án, csütörtökön pedig reggel 7 és 9, valamint este 6 órától lesznek szentmisék templomunkban. Az esti szentmise előtt esti dicséretet imádkozunk. Az ünnephez kapcsolódó…
Tovább…

Engesztelő virrasztással készülünk Mária mennybevételének ünnepére

Imavirrasztást tartunk Magyarország és a magyarság lelki megújulásáért augusztus 14-én, pénteken az esti szentmisét követően a társszékesegyházban. Mára hagyománnyá vált, hogy Nagyboldogasszony parancsolt főünnepének előestéjén országszerte engesztelő virrasztással készülnek Mária mennybevételének ünnepére, melynek napján, augusztus 15-én, szombaton reggel 7 és 9, valamint este 18 órakor…
Tovább…

Augusztustól újra dalol a szkóla

A Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházának ifjúsági szkólája már a nyáron megkezdi próbáit. A fiatalok augusztusban keddenként 14 órától a társszékesegyházban próbálnak, az őszi menetrendről a későbbiekben döntenek. Az ifjúsági szkóla továbbra is várja a jelentkezőket, akik egy igazán jó hangulatú csapatban szeretnék szolgálni az Urat énekükkel. Jelentkezni…
Tovább…

OrgonaPont – Orgonakoncertek augusztusban Nyíregyházán is

A hangszerek királynőjeként számon tartott orgonáé lesz újra a főszerep a Filharmónia Magyarország országos, augusztusi rendezvényein: az OrgonaPont elnevezésű sorozat keretében 50 koncertre, az augusztus 8-i Orgonák éjszakáján több száz eseményre várják az érdeklődőket. Nyíregyházán augusztus 8-án, 21 órai kezdettel a Elek Péter, a Debreceni…
Tovább…

Varga Lóránt atya: Az Úristen mindent megad, hogy felnőjünk ahhoz a feladathoz, melyet nekünk szánt

Egy év kápláni szolgálat után a július 26-án délelőtt bemutatott szentmisében köszönt el egyházközségünk híveitől Varga Lóránt atya, aki Palánki Ferenc megyéspüspök rendelkezése szerint augusztus 1-től Demecserben kezdi meg új feladatokkal és kihívásokkal teli plébániai kormányzói szolgálatát. Lóránt atya szentbeszédéből vett rövid elmélkedési résszel köszönünk…
Tovább…