A betegek kenetének közösségi kiszolgáltatása a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban

2024.02.16.

Betegek kenete

A betegek kenetének közösségi kiszolgáltatása a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban
február 17-én (szombaton) a 18 órakor kezdődő szentmisében lesz.

 

Beteg valaki közületek? Hívassa el az Egyház papjait, és azok imádkozzanak fölötte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. A hitből fakadó ima megszabadítja a beteget, és az Úr talpra állítja. Ha pedig bűnöket követett el, bocsánatot nyer.” (Jak 5,14-15)

A betegség és a fájdalom az emberi életnek mindig a legsúlyosabb problémái közé tartozott. A betegségben az ember megtapasztalja tehetetlenségét, korlátait, végességét. 

Gyógyítsatok betegeket!” (Mt 10,8) E feladatot az Egyház az Úrtól kapta, és igyekszik megvalósítani, amikor ápolja a betegeket és közbenjáró imádságával kíséri őket. Az Egyház hisz Krisztusnak, a lélek és a test orvosának éltető jelenlétében. 

A betegek kenete szentségének célja, hogy különleges kegyelmet hozzon a keresztény ember számára, aki a súlyos betegség vagy az öregség nehézségeit tapasztalja. A betegek kenete nemcsak a halálveszélyben lévők szentsége. Ezért fölvételére már az az időszak is biztosan alkalmas, amikor a hívő élete betegség vagy öregség miatt kezd veszélybe kerülni. Valahányszor egy keresztény ember súlyosan megbetegedik, fölveheti a szent kenetet, illetve megismételheti, ha állapota súlyosbodik.

A betegek kenetének kiszolgáltatói egyedül a papok; föladásához a püspök vagy szükség esetén a pap által megáldott olajat használnak.

E szentség kiszolgáltatásának lényeges része a beteg homlokának és kezének megkenése, melyet a pap liturgikus imája kísér.

„E szent kenet által és nagy irgalmassága szerint segítsen meg téged az Úr a Szentlélek kegyelmével; szabadítson meg bűneidtől, üdvözítsen téged, és erősítsen meg jóságosan! Ámen.”

Mint minden szentség, a betegek kenete is liturgikus és közösségi cselekmény, így kiszolgáltatásához (amennyiben lehetséges, megoldható) szükséges a szentgyónás, szentáldozás és a szentmisén való részvétel. 

Ki részesülhet benne?

Minden katolikus, megkeresztelt ember, aki

  • súlyos betegségben van
  • aki állapot szerűen beteg (cukorbeteg, szívbeteg)
  • műtét előtt áll
  • idősebbek, akik úgy érzik, folyamatosan gyengülnek, idősödésüket teherként élik át
  • aki már felvette, de ismét beteg, vagy betegsége súlyosbodott

A betegek kenete sajátos kegyelmének hatásai:

  • a beteg egyesülése Krisztus szenvedésével önmaga és az egész Egyház javára;
  • vigasztalás, béke és erő a betegség vagy öregség keresztény módon történő elviselésére;
  • a bűnök bocsánata, ha ezt a beteg a bűnbánat szentsége révén nem tudta elnyerni;
  • az egészség helyreállása, ha ez a lélek üdvösségének javára válik;
  • fölkészülés az örök életre való átmenetelre.

Forrás: A katolikus Egyház Katekizmusa

A betegek kenetének közösségi kiszolgáltatása a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban február 17-én (szombaton) a 18 órakor kezdődő szentmisében lesz.