Személyi és területi változások 2023. augusztus 15-i hatállyal a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében

2023.08.14.

Palánki Ferenc megyéspüspök 2023. augusztus 15-i hatállyal az alábbi személyi és területelosztási változásokat rendeli el a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében:

Személyi változások:
Dr. Törő Andrást – egyéb lelkipásztori feladatainak megtartása és köszönetnyilvánítása mellett – felmentette püspöki irodaigazgatói beosztásából, és kinevezte a debreceni Megtestesülés Plébániára plébániai kormányzónak, valamint öt évre a Debreceni Esperesi Kerület esperesének.
Dr. Krakomperger Zoltán általános helynököt megbízta a püspöki irodaigazgatói feladatok ellátásával.
Németh István káplánt felmentette kápláni beosztásából a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Főplébánián, és kinevezte püspöki titkárnak, valamint hitoktatói referensnek.

Területi változások:
Debrecen-Bocskaikert misézőhelyet a debreceni Megtestesülés Plébániától oldallagos ellátásra a debreceni Jézus Szíve Plébániához csatolta.
Debrecen-Csapókert misézőhelyet a debreceni Jézus Szíve Plébániától oldallagos ellátásra a debreceni Szent István Király Plébániához csatolta.

Debrecen-Nyíregyházi egyházmegye