December 15-től Csordás Gábor atya egyházközségünk új plébánosa

Mint ismert, Őszentsége Ferenc pápa 2020. november 18-án kinevezte Felföldi László atyát, egyházmegyénk általános helynökét, a Magyarok Nagyasszonya Főplébánia plébánosát és az Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet igazgatóját a Pécsi Egyházmegye püspökévé. Palánki Ferenc, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspöke Csordás Gábor atyát – eddigi megbízatásait érintetlenül hagyva – 2020. december 15-i hatállyal kinevezte plébánosnak a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Főplébániára és a hivatalával járó Keresztelő Szent Jánosról nevezett szabolcsi prépost címet adományozta, továbbá kinevezte a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Lelkipásztori Intézete igazgatójává. Püspök atya 2020. december 1-jei hatállyal kinevezte Németh István atyát káplánnak a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Főplébániára. A személyi változások elrendeléséről szóló körlevelét az alábbiakban közöljük:

Főtisztelendő Paptestvérek!

Őszentsége Ferenc pápa folyó év november 18-án kinevezte S.E.R. Felföldi László atyát, egyházmegyénk általános helynökét, a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Főplébánia plébánosát és az Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet igazgatóját a Pécsi Egyházmegye püspökévé.

Mivel püspöki szolgálata elszólítja őt egyházmegyémből, ezért 2020. december 14-i hatállyal fölmentem általános helynöki megbízatása, a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Főplébánián plébánosi hivatala és az Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet igazgatói beosztásából.

Urunk Jézus áldása, a Magyarok Nagyasszonya, Szent Péter és Szent Pál apostolok, Szent Mór hitvalló és püspök, valamint Szent László király közbenjárása kísérje püspöki szolgálatát, hogy Isten népét megszentelje.

Ezzel egyidejűleg szükséges volt, hogy gondoskodjam a megüresedett feladatok betöltéséről. Az érintett paptestvérekkel történt egyeztetést követően az alábbi személyi változásokat rendeltem el egyházmegyében:

  • december 1-jei hatállyal kineveztem Ft. Németh István atyát káplánnak a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Főplébániára.
  • december 15-i hatállyal:

Mons. Dr. Krakomperger Zoltán atyát felmentem a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Püspöki Hivatalának irodaigazgatói beosztásából, és — plébánosi megbízatása érintetlenül hagyásával — kinevezem a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye általános helynökévé.

Ft. Dr. Törő András atyát felmentem püspöki titkári hivatalából és — megtartva a Debreceni Szent László Katolikus Szakkollégiumban betöltött igazgatói és egyetemi lelkészi beosztását, valamint az egyházmegyei ifjúsági szakpasztoráció referatúrájának vezetését — kinevezem a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Püspöki Hivatala irodaigazgatójává.

Ft. Csordás Gábor atyát – eddigi megbízatásait érintetlenül hagyva – kinevezem plébánosnak a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Főplébániára és a hivatalával járó Keresztelő Szent Jánosról nevezett szabolcsi prépost címet adományozom. Továbbá szintén fenti hatállyal kinevezem a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Lelkipásztori Intézete igazgatójává.

Mons. Tóth László atyát – eddigi kinevezéseit érintetlenül hagyva – megbízom a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Kateketikai Bizottságának vezetésével. Továbbá szintén fenti hatállyal kinevezem a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata referensévé.

Debrecen, 2020. december 2.

Palánki Ferenc
debrecen-nyíregyházi megyéspüspök

 

Fotó: Trifonov Éva, nyiregyhaza.hu

Forrás: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

© Magyarok Nagyasszonya Egyházközség