Férfi Klub

A férfi egyszerre érték, minta és példa, ugyanis meghatározó szerepet töltenek be az élet minden területén akarva, akaratlanul. A keresztény férfira ez halmozottan igaz. Ezért Felföldi László plébános kezdeményezésére egyházközségünkben Férfi Klub alakult 2017 őszén, ahol kiemelten foglalkoznak a férfiakat érintő kérdésekkel, felfedezve és elmélyíteni magunkban a hívő férfiember képét, megoldást keresve az aktuális problémákra.

Teszik mindezt azért, mert a mai kor rohanó világában nagy identitás- és értékválságba kerültek a férfiak. A találkozókon a férfiak által betöltött szerepeket veszik szemügyre érdekes és hasznos előadásokat hallgatva, valamint tapasztalataik megosztásával egymást segítve, erősítve beszélik meg a felmerülő kérdéseket. Találkozóikra a hónap harmadik csütörtökén minden érdeklődő férfiembert várnak, korra való tekintet nélkül!