Áldozócsütörtök van, Urunk mennybemenetelének napja

2021.05.13.

A húsvét utáni 40. napon ünnepeljük Urunk mennybemenetelének napját, ami mindig csütörtökre esik. Az áldozócsütörtök névvel is illetett ünnepnap liturgikus alkalmát azonban több országban, így Magyarországon is az azt követő vasárnap, 2021-ben május 16-án ünnepeljük.

Áldozócsütörtökön Jézus Krisztus dicsőséges mennybemenetelére emlékezünk. Jézus valójában húsvétkor már testében is megdicsőülve átment az Atyához, de negyven napon át még megjelent az apostoloknak, hogy megerősítse őket hitükben; megmagyarázza nekik az ószövetségi írásokat, a róla szóló jövendöléseket.

Lukács evangélista az Apostolok Cselekedeteiben így írja le Jézus mennybemenetelét: „Megkapjátok a Szentlélek rátok szálló erejét, és tanúim lesztek Jeruzsálemben s egész Júdeában és Szamáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Azután, hogy ezeket mondta, a szemük láttára fölemelkedett, és felhő takarta el szemük elől.” (ApCsel1, 8-9)

A Szentlélek megnyitotta az apostolok elméjét, hogy megértsék az írásokat, így pünkösdkor már minden világos lett számukra. A mennybemenetellel a megdicsőült Jézus az Atya „jobbján ül”, vagyis vele együtt a mindenségen uralkodik. Végleg befejeződött látható jelenléte, de Szentlelkével jelen van a benne hívők közösségében, az Egyházban, amely az ő titokzatos Teste. A világ végéig folytatja megváltó és megszentelő művét az igehirdetés és a szentségek kiszolgáltatása révén.

© Magyarok Nagyasszonya-főplébánia