Autóbuszt indítunk Máriapócsra, az egyházmegyei búcsúba

2021.07.13.

Idén is több ezer zarándokot várnak a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye búcsújára, a máriapócsi nemzeti kegyhelyre, amelyet a hagyomány szerint július utolsó vasárnapján, idén, 25-én tartanak. A hívek közül sokan már az előző napokban, vagy aznap a hajnali órákban gyalogosan, kerékpárral  indulnak útnak, imáikban, fohászaikban magukkal hozva szeretteiket. A búcsúi szentmise 11 órakor kezdődik, főcelebránsa és szónoka Böcskei László nagyváradi megyéspüspök lesz. 

 

Az egyházmegyei búcsúra egyházközségünk autóbusz indítását tervezi. Az utazásra jelentkezni a plébániai irodában lehet 500 Ft befizetésével.

 

A búcsú idején a kegytemplom mellett található, Szűz Mária tiszteletére szentelt 600 éves — a köztudatban kistemplomként ismert — római katolikus templomban folyamatos szentségimádás lesz.
S. E. R. Böcskei Lászlóa Temes megyei Gátalján született 1965. július 11-én, gyakorló katolikus családban nőtt fel. Érettségiig a szülőhelyén, a soknemzetiségű, többfelekezetű faluban tanult román nyelvű iskolában. Teológia tanulmányait a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán végezte. 1990. június 24-én Sebastian Kräuter temesvári megyés püspök szentelte pappá, majd négy hónapig káplánként szolgált Temesvár erzsébetvárosi plébániáján. 1991 januárjában a megyés püspök titkárává nevezték ki, 1999-től pedig az egyházmegye általános helynöke lett. XVI. Benedek pápa 2008. december 23-án a Nagyváradi római katolikus egyházmegye püspökévé nevezte ki. 2009. március 7-én szentelték püspökké a nagyváradi székesegyházban.

Forrás: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

© Magyarok Nagyasszonya-főplébánia