„Ez az Isten igéje” – Liturgiákon felolvasóknak tartottak továbbképzést templomunkban

2021.11.23.

Plébániánk egyalkalmas tréninget szervezett 2021. november 22-én a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban. A képzési alkalmon egyházközségünkből érkezett logopédus, magyar szakos tanár és lelkipásztor egyaránt a Szentírás méltó és közérthető felolvasásában, az olvasott szöveg értő módon történő továbbadásában nyújtottak segítséget a résztvevők számára.

A szentmiséken a felolvasók Isten igéjét, beszélő jelenlétét tolmácsolják, így ők Isten és ember párbeszédének csatornái, akik valódi liturgikus feladatot látnak el, melyhez tiszteletteljes, imádságos készület illik. A szentírási szakasz méltó felolvasásához szükséges a liturgikus szöveg előzetes és többszöri, hangosan gyakorlása. A felolvasónak ügyelnie kell a szöveg érthető, hangos, kifejező felolvasására, az írásjelek figyelembe vételére és megfelelő hangsúlyozására.

Csordás Gábor atya, a társszékesegyház plébánosa rövid áttekintést nyújtott a templom szentélyében, mint liturgikus térben való mozgás előírásairól, a köszöntés módjának követelményeiről, valamint a szentmiséken az ige liturgiájában történő felolvasás sajátosságairól. Gábor atya kiemelte, hogy a liturgikus felolvasás nem lehet mesélés, nem jelentheti az olvasott szöveg dramatizálását, érzelmek közvetítését.

Módyné Cselényi Mónika logopédus a helyes artikulációban, a helyes levegővétel gyakorlásában nyújtott segítséget. Az írásjelek élőszóban történő megfelelő alkalmazásához Románné Szakolczai Mária nyugalmazott ének-zene – magyar szakos tanár adott instrukciókat. Baranya Tamás hangmérnök a templom belső terének sajátosságait figyelembe véve a mikrofonba olvasás helyes alkalmazásához adott támpontokat.

A képzési alkalmat Soltész Béla, a társszékesegyház kántor-karnagya koordinálta.

© Magyarok Nagyasszonya-főplébánia / PE