Legyünk áldás embertársaink számára – Szűz Mária istenanyaságának ünnepe január elsején a társszékesegyházban

2021.01.01.

Palánki Ferenc megyéspüspök mutatott be ünnepi szentmisét 2021. január elsején, Újév napján, Szűz Mária istenanyaságának ünnepén a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban. A főpásztor a hívek köszöntésekor elmondta, az új esztendő első napján a Szűzanyát, Isten anyját köszöntjük, az ő közbenjárását kérjük, hogy segítsen bennünket Istennek tetsző életet élni az új esztendőben. Január elseje egyben a béke világnapja is, melynek kapcsán Ferenc pápa üzenetben fordult a hívekhez, melynek központi gondolata a gondoskodás, az egymás iránti szeretettel viseltetés.

Ünnepi elmélkedésében Palánki Ferenc püspök atya felhívta a figyelmet az új év első napja ünnepének gazdag jelentéstartalmára. Ezen a napon a Szűzanyát köszöntjük, mi, katolikus keresztények, akik szeretünk mindent Mária oltalmába helyezni, így az új esztendőt is vele kezdjük, őt köszöntjük és kérjük a segítő közbenjárását. A mai nap egyben a béke világnapja is, de ezen a napon hallhattuk azt a tanítást is az ószövetségi Szentírásból, amikor az első főpap, Áron utasítást kap, hogy áldja meg a népet (Szám 6, 22-27).

Áldani nem ráolvasást, nem babonát jelent – hangsúlyozta a főpásztor. Áldást mondani (lat.: benedictio) azt jelenti: jót mondani a másik fölött. Amikor az Egyház megáld bennünket, akkor jót mond fölöttünk, vagyis imádkozik értünk.  Az imádságra pedig, hogy áldást mondjanak ránk, nagy szükségünk van. Csodálatos dolog, amikor egy gyermek útra kel, elindul valahová, a szülei megáldják. Sokszor, amikor ellátogatok családtagjaimhoz, a gyermekek áldást kérnek a homlokukra, és én is áldást kérek tőlük. Fontos, hogy Istent hívjuk segítségül, hogy áldja meg életünket, tegyen képessé terheink viselésére, tegyen képessé arra, hogy jól tudjunk szeretni, tegyen képessé arra, hogy mindannyian Isten követségében járjunk.

A boldogságos Szűz Mária, aki befogadta szívébe és méhébe Isten igéjét, képes volt arra, hogy mindig Isten akaratát teljesítse, ezáltal a legnagyobb áldást hozta el a világra. Példát adott nekünk arra, hogy legyünk mi is áldás a világ számára. Most, az újév első napján ezzel a kéréssel fordulok a kedves Testvérekhez, hogy legyünk, legyenek áldás szeretteik, embertársaik számára – hallhattuk a püspök atyától. Mindezt akkor tudjuk megtenni, ha állandóan keressük Isten akaratát, ha megnyílunk Isten szava, Isten kinyilatkoztatott igéje előtt, és szívünkben, ahogyan azt a Szűzanya is tette, gyakran el-elgondolkodunk, hogy mit üzen az Isten. Mit kell tennem a mai napon, hogy áldás lehessek, szeretteim, embertársaim számára, akkor is, ha ez kellemetlen, nehéz vagy keresztekkel jár, hogy képes legyek arra, hogy Isten szeretetét megjelenítsem itt, a földön. Ehhez kérjük a Szűzanya áldását és segítségét. Ő hatalmas pártfogónk, aki tud és akar is értünk imádkozni, hogy minden pillanatban kövessük az ő Szent Fiát – fogalmazott a megyéspüspök.

Elmélkedésének zárásaként a főpásztor Szentatyánk, Ferenc pápa, szintén a mai napon ünnepelt béke világnapjára írt üzenetét méltatta (ide kattintva olvasható), kiemelve annak néhány gondolatát. A liturgia végén Csordás Gábor, a társszékesegyház plébánosa megköszönte a püspök atya főpásztori látogatását, majd az újévi szentmise püspöki áldással zárult.

A szertartás megtekinthető ide kattintva a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház YouTube-csatornáján.

 

Fotó: Kardos György
© Magyarok Nagyasszonya-főplébánia