Magyarok Nagyasszonya takarjon be titeket fénypalástjával, melyről leperegnek a gonoszság nyilai! – Maczkó Mária énekművész tanúságtételét hallhattuk templomunk búcsúünnepén

2021.10.14.

Maczkó Mária, EMERTON és Magyar Örökség-díjas énekművész tanúságtételét hallhattuk Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, templomunk védőszentjének főünnepén, október 8-án a szentmisét követően a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban.

Templomunk 2021. évi búcsúünnepén egy mélyen hívő ember tanúságtételének lehettünk részesei, melyben Maczkó Mária hitről, Mária-tiszteletről, hazaszeretetről és emberségről tett tanúbizonyságot. Egy korábban készült interjúban így vallott hitéről:

„Az Úr az én fényességem, az ő világossága mutat utat nékem. Isten akaratából meghívott apostol vagyok, mert Isten azt adja nekünk, ami a legjobb. Benne és általa szeretnék megdicsőülni, világosságává válni, hogy üdvössége eljuthasson az emberekhez. Többször megtapasztaltam, hogy az olyan ének, amely kapcsolatot tart Istennel, amelynek igazából ő a forrása, gyógyítja a lelkeket, kiűzve a sivárságot és az igénytelenség démonát. Egyszer a Jóistentől kaptam egy hatalmas ajándékcsomagot, melyből mindennap szeretetet kell osztogatnom. Minden utamon Isten vezérel, és a Mindenható ereje támogat. Fohászkodom hozzá összhangért, egészségért, békéért, igazságért és erőt, energiát adó isteni örömért. Arra kérem Őt, ébressze fel szívemben a Napot, hogy az árnyékok eltűnjenek, hogy felvirágozzon minden, amibe belekezdek, hogy általam mások szívében is felvirágozzon a jóság és a szeretet. Megköszönöm földi létemet, és kérem, hogy megbántóimnak szívből meg tudjak bocsájtani, hogy egykor én is elnyerhessem atyám bocsánatát.”
(Az interjú teljes szövege az Agria folyóirat 2008. tavaszi számában olvasható)

Maczkó Mária templomunkban tett tanúságtétele meghitt volt. Az összegyűlt hallgatóság megtapsolta, de ő nem a szokásos módon mondott köszönetet, hanem felnézett az égre, majd az oltár felé fordult, keresztet vetett és meghajolt. Társszékesegyházunk vendégkönyvébe az alábbi gondolatokat vetette papírra:

Hatalmas élmény volt a búcsúi szentmise után együtt dicsérni a gyönyörű hangú templomi közönséggel Égi Pátrónánkat. Áldó hatalmak oltalmában gyógyult szívünk, lelkünk a csodálatos templomban. Énekelve imádkozzatok az emberi kor végső határáig! Kívánom, hogy legyenek értő fülek és szívek üzeneteitek befogadására! Isten óvjon beneteket kitűnő erőben és egészségben! Magyarok Nagyasszonya takarjon be titeket fénypalástjával, melyről leperegnek a gonoszság nyilai!

Jó turai szívvel találkozásunk örömével, hálás örök szeretettel köszönöm minden jóságotokat!

Az egyetlen élő, éneklő Maczkó Mária

Nyíregyháza, 2021. október 8. ünnepén

Maczkó Mária 1961. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján született a Galga menti Turán. Idős szülők harmadik gyermekeként, „szemük fényeként” növekedett. Mária az a szerencsés ember, aki beleszületett a még élő hagyományba. Az általános iskolát szülőfalujában végezte, ahol énektanára, Fekete Laci bácsi és felesége, Baba néni, a tanító néni nemcsak hangjára figyeltek fel, hanem megláttak benne valami többet. Ennek az odafigyelésnek is köszönhető, hogy a debreceni Svetits Katolikus Gimnáziumba került, ahol 1975-től 1979-ig tanult. Érettségi vizsgái után, 1979-től a Debreceni Zeneművészeti Konzervatóriumban képezte magát, ahol 1982-ben végzett magánének szakon.

Fotó: Trifonov Éva
© Magyarok Nagyasszonya-főplébánia