Megáldották a felújított Nyíregyházi Seregély István Papi Szociális Otthon épületét

2023.04.20.

Energetikai felújítást végeztek a Seregély István Papi Szociális Otthonban. Az épületet Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök áldotta meg április 18-án, az intézményben található Szent Antal-kápolnában bemutatott szentmise keretében.

Az ünnepi alkalmon jelen voltak a papi otthonban élő püspök atyák és lelkipásztorok: Bosák Nándor nyugalmazott debrecen-nyíregyházi püspök, Katona István nyugalmazott püspök, Keresztes László, Kiss István nyugalmazott plébánosok, továbbá Csordás Gábor, Pankotai József nyíregyházi plébánosok, Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere, Béres Nándor egyházmegyei gazdasági igazgató, Kéningerné Ignácz Ibolya, a szociális otthon vezetője, az egyházmegye szociális intézményeinek vezetői, képviselői, a   elújításban részt vevő cégek képviselői, valamint az otthon lakói.

Palánki Ferenc megyéspüspök atya a szentmisén elhangzott elmélkedésében a felolvasott evangéliumi szakaszról (Jn 3,7-15), Nikodémus és Jézus párbeszédének részletéről fejtette ki gondolatait. Az idős Nikodémus – aki a vének tanácsának vezető embere volt – éjszaka kereste föl Jézust. Talán azért éjszaka, hogy ki ne derüljön a látogatása, de ennek lehet egy mélyebb tanítása is, amely az idősek otthonában lakók számára nagyon is aktuális. Az idős ember éjszaka nem mindig tud aludni, ezért  az élet dolgain gondolkodik, emlékezik a történtekre, mi az, ami a mulasztásai vagy az erényei közé tartozik, számot vet az életével. De azon is szokott gondolkodni, hogy mi lesz, hogyan lesz,
amikor vége a földi életének, hogyan fog odaérni a kapuhoz, átlépni rajta, talál-e ott valakit.

Nikodémus ezen gondolkodott, amikor felkereste Jézust, Aki azt mondta neki: „újjá kell születnetek”. De Nikodémus visszakérdez: „Hogy születhet valaki újra, amikor már öreg…?” Jézus erre így válaszolt: „Izrael tanítója vagy, és nem érted?” Majd kimondja ezt a gyönyörű mondatot: „Amint Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az Emberfiát is, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen”. Az az evangélium, az örömhír minden ember számára, hogy bár mindannyian meghalunk, de nem fogunk elveszni, mert Jézus azért jött, hogy megajándékozzon bennünket az örök élettel. Jézus, aki Istenként eljött erre a világra, az életnek a barátja.

Ezt az életet, az örök életet egymásban is szolgálhatjuk. Ezt teszik az idősek otthona munkatársai is a rájuk bízottakkal. Ők Barnabások, róluk szól a szentlecke (ApCsel 4,32-37), amelyben olvashatjuk, hogy Barnabásnak (a név jelentése: vigasztalás fia, gyermeke, szolgálója) nevezték el Józsefet, a ciprusi levitát. Az intézmény dolgozói az ott lakókat vigasztalják, erősítik, bátorítják, segítik, hogy életük ezen szakaszában – amelyet Ferenc pápa fontos életszakasznak nevez –, Isten szeretetéről, az életről, a reménységről, a hitről tudjanak tanúságot tenni, amely minden embert összeköt Istenben, a végetlenben. Végül a főpásztor köszönetet mondott az ünnepért és azért, hogy együtt figyelhettünk a Szentíráson keresztül Isten üzeneteire, amelyeket a mai nap elénk tárt.

A szentmisét követően Kéningerné Ignácz Ibolya mondott köszönetet a Magyar Kormánynak az Energiahatékonysági Operatív program keretén belül nyújtott 245,8 millió forint vissza nem térítendő támogatásáért, valamint a
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyének az állami támogatáson túli beruházási költség finanszírozásáért. A projekt összköltsége: 300.922.809. Ft. A beruházás befejezésére 2023. január 31-én került sor.

Az épület műszakilag, hőtechnikailag elavult volt. A KEHOP-5.2.13-19-2019-00046 azonosítószámú projekt keretében megvalósult fejlesztés eredményeként az intézmény jelentős energia-megtakarításra számíthat. Az intézményvezető elmondta, a
felújítást követően a gázfogyasztás a régi épületben közel a felére esett vissza az előző idényhez képest, az új épületben a tavalyi évivel megegyezik, annak ellenére, hogy egy teljes tetőtéri szárny lett megnyitva.
A beruházás során az épület homlokzata, a zárófödém és a tetőtéri helyiségek szigetelést kaptak, illetve korszerű, új, összesen 260 db műanyag nyílászáró került beépítésre. A kazánokat lecserélték, és megújuló energiaforrásokat: egy 50 KWh teljesítményű
napelemes rendszert telepítettek 3 db inverterrel és 123 napelemmel.

Jászai Menyhért alpolgármester köszöntő gondolataiban a szociális otthon kezdeti éveire emlékezett, amely Kiss István pápai prelátus, plébános – az otthon jelenlegi lakója – nevéhez fűződik. István atya 1989-ben került Nyíregyházára, a Szent Antal plébániára, és az Egri Főegyházmegye akkor kezdte el építtetni a papi szociális otthont Nyíregyházán, amelynek István atya 15 évig volt a vezetője. (Az építkezés kezdetekor Nyíregyháza még az Egri Főegyházmegyéhez tartozott, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyét 1993-ban alapították.) Nyíregyháza Megyei Jogú Város közgyűlése Kiss István atyának szolgálatáért 2022-ben Nyíregyháza Város Díszpolgára címet adományozta. Az alpolgármester az intézmény sikertörténetének másik fontos szereplőjeként a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyét említette, majd köszönetet mondott az egyházmegyének és István atyának is az együttműködésért.

A szentmise és a beszédek után az ünnepség az udvaron a megáldási szertartással folytatódott. A Főpásztor megáldotta az épületet, a kialakított tetőtéri szárnyat, az otthon lakóit és munkatársait.

***

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye fenntartása alatt jelenleg három szociális intézmény működik és két idősek otthona építése van folyamatban.
A debreceni Szent Erzsébet Otthonban 99 idős gondozott él, a nyíregyházi Seregély István Papi Szociális Otthonban szintén 99 idős emberről gondoskodnak, Balkányban a Szent Antal Idősek Otthona 50 férőhellyel működik.
Az egyházmegye Hajdúszoboszlón és Hajdúböszörményben épít új szociális otthonokat. Hajdúszoboszlón az Arany János utcában egy 99 férőhelyes, Hajdúböszörményben pedig az Újvárosi úton egy 50 férőhelyes bentlakásos otthon létesítése kezdődött el az elmúlt évben. Mindkét beruházás saját forrásból történik, az átadására a tervek szerint a beruházás megkezdését követően két éven belül várható. A két beruházásnak köszönhetően a településeken újabb munkahelyek létesülnek: Hajdúszoboszlón előreláthatólag közel 50 főt, Hajdúböszörményben pedig 35 főt tudnak majd foglalkoztatni az induló intézmények.

Forrás: Kovács Ágnes – Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye