Templombúcsút ünneplünk október 8-án

2021.10.01.

Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, templomunk védőszentjének főünnepén, október 8-án, egész napos szentségimádást tartunk egyházközségünk közösségi csoportjainak vezetésével a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban. A búcsúünnep este 18 órai kezdettel szentmisével folytatódik melynek főcelebránsa Palánki Ferenc megyéspüspök lesz, akivel együttmisézik a Nyíregyházi Esperesi Kerület papsága is. A liturgia szónoka Dr. Tóth Tamás atya, az MKPK titkára. A szentmise után Maczkó Mária, Magyar Örökség-díjas énekművész tanúságtételét hallhatjuk.

A templombúcsú napján, október 8-án egész napos szentségimádást végzünk, melyre várjuk közösségek, csoportok jelentkezését. Az idősávokra feliratkozni a sekrestyében lehet.

© Magyarok Nagyasszonya-főplébánia