Köszönet emberségért és lelkiismeretes odaadásért – Szentmisén búcsúztunk Szidor János atyától

2021.07.18.

Palánki Ferenc megyéspüspök Szidor János atyát, egyházközségünk káplánját a debreceni Szent Anna-főplébániára rendelte további lelkipásztori szolgálatra augusztus 1-jei hatállyal. Szidor János atya a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban július 18-án bemutatott szentmisében búcsúzott a hívektől. Megköszönte, hogy befogadták, hogy elfogadták és nyitott szívvel hallgatták szavait. A búcsúztatóval egybekötött szentmisén koncelebrált Csordás Gábor atya, a társszékesegyház plébánosa.

Szidor János atya 1996-ban született Kisvárdán. 2020. június 27-én szentelte áldozópappá Palánki Ferenc megyéspüspök Debrecenben, a Megtestesülés templomban, majd az újmisés papot kápláni szolgálatra rendelte Nyíregyházára, a Magyarok Nagyasszonya-főplébániára, ahol misézett, tanított, hitünk igazságait adta tovább a gyermekeknek, ministránsfoglalkozásokat vezetett, keresztelt, esketett és temetett. Egy év szolgálat után – a megyéspüspöki rendelkezés szerint – most elköszönt az egyházközség híveitől. Hálát adott a Jóistennek az első szolgálati helyért, majd megköszönte a híveknek, hogy befogadták és imádkoztak érte, hogy nyitott szívvel hallgatták vasárnapról vasárnapra a szentmiséken, és hogy imáikban hordozták. Kérte azt is, hogy ne fejezzék be az érte való imát, mert további szolgálatában is nagy szüksége lesz rá. Majd pedig megígérte, hogy ő maga is szívében hordozza a híveket, mert az első kápláni szolgálati helye örök emléket jelent számára.

A liturgia végén Csordás Gábor atya, a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház plébánosa búcsúzott a fiatal káplántól:

„Kedves János atya, vagy ahogyan Ottó atya szokott hívni, Janikám! Tudtuk, hogy előbb-utóbb elszólít téged is – ahogy a káplánok jó részét szokta – a püspöki szó és az egyházmegyei szolgálat. Reméltük, hogy inkább utóbb, de ez nem így alakult. Így most nagy-nagy szeretettel, ugyanakkor fájdalommal veszünk búcsút tőled és köszönjük meg szolgálatodat. Papi életed igencsak különlegesen indult, mert tavaly még azt sem tudtuk, hogy a vírushelyzetben hogy alakul majd a szentelésed. Aztán ahogy ide kerültél, ősszel következett a második hullám… Közben te nem tétlenkedtél, ami munka volt a plébánián, akár fizikai munka is, nem ijedtél meg tőle, elvégezted. Ami feladat van, arra te mindig igent mondasz.

Most az egész közösség nevében szeretnénk megköszönni ezt a szolgálatot. További sok erőt és a Jóisten kegyelmét kívánjuk az új helyen, amit jól ismersz, hiszen kispapként már szolgáltál félévet a székesegyházban. Arra kérünk, hogy tarts meg bennünket jó emlékezetedben! Az első kápláni hely ugyanis mindig különleges, örök emlékként ott marad az ember szívében. Reméljük, hogy jó emlékeket őrzöl a munkatársakról, a hívekről, a főplébánia közösségéről. Azt kívánjuk, hogy mindig Krisztust tudd az embereknek mutatni, ezért egy ilyen búcsúajándékkal is készültünk neked. Egy fényképpel, mellyel még a Kelet-Magyarország címlapjára is felkerültél annak idején, amikor az éjféli misét te mutattad be. A képen a kis Jézust mutatod fel a híveknek. Nagyon szép kifejezése ez a papi életünknek és a te feladatodnak is, hogy kicsit a háttérből, de mégis középen állva, mindig az Úr Jézust mutatva az embereknek éljük az életünket és végezzük a dolgunkat. Így kívánjuk neked a Jóisten kegyelmét, további segítségét. Isten éltessen továbbra is!” – búcsúzott Gábor atya.

A papi- és szerzetesi hivatásokért imádkozó Serra Közösség képviseletében Suller Lászlóné fejezte ki köszönetét János atya szolgálataiért, ahogy fogalmazott, egy olyan nehéz esztendőben, amikor emberségéről, lelkiismeretes odaadásáról tett tanúságot tartalmas elmélkedéseiben, amit nem csak hirdetett, hanem élt is. A közösség tagjai látták és hallották, milyen fontos János atyának, hogy amit megtanult az Isten-, ember- és a hivatás szeretetéről, továbbadja a híveknek. Készséges szívvel, örömmel vezette a papi- és szerzetesi hivatásokért végzett szentségimádásokat, gondolva azokra a papnövendékekre, akiket az Egri Szemináriumban maga mögött hagyott. Hálát adva a Jóistennek, arra biztatták János atyát, hogy ugyanezzel a lelkesedéssel haladjon a megkezdett úton, papi szolgálatában, és kérik a gondviselő Isten szeretetét további életére és családjára.

A Szidor János atya által 2021. július 18-án bemutatott szentmise egyházközségünk YouTube-csatornáján IDE KATTINTVA MEGTEKINTHETŐ.

Fotó: Kardos György
© Magyarok Nagyasszonya-főplébánia