Mit kell ma tennem, hogy elnyerjem az örök életet? – Bérmálást ünnepeltünk a társszékesegyházban

2021.10.11.

A bérmálás a keresztény nagykorúság szentsége. A bérmálkozottak – a Szentlélek kegyelméből – mindennapi életükben szóval és tettel is tanúságot tesznek keresztény hitükről, és annak tanításai szerint élnek. Egyházközségünkben idén 21 fiatalnak szolgáltatta ki a szentséget Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök 2021. október 10-én a társszékesegyházban bemutatott ünnepi szentmisén. A főpásztorral együttmisézett Csordás Gábor plébános és Németh István káplán. A liturgiát a Mária Rádió országos adásában élőben közvetítette. A szentmise felvételről egyházközségünk YouTube-csatornáján iDE KATTINTVA megtekinthető.

Csordás Gábor plébános atya a szentség kiszolgáltatásának előírásai szerint bemutatta a egyházmegyénk főpásztorának a 21 bérmálkozó fiatalt, akik a társszékesegyházi és az örökösföldi egyházközségekből érkeztek, majd kérte számukra a Szentlélek kegyelmét, hogy valóban Istennek tetsző, szép életet éljenek és továbbra is aktívan kapcsolódjanak be Egyházunk, egyházközségeink életébe.

A bölcsességről…

Palánki Ferenc püspök atya a bérmálkozókhoz címzett főpásztori tanításában az Ószövetségi Szentírás Bölcsesség könyvéből olvasott, valamint a gazdag ifjúról szóló evangéliumi szakasz alapján életünk két legfontosabb kérdéséről elmélkedett, melyek megválaszolásához bölcsesség szükségeltetik. A bölcsesség a Lélek első és legfontosabb ajándéka, mert megmutatja, mit jelent igazán jó embernek lenni, boldognak lenni, helyesen és helyes értékrend szerint élni.

Az egyik legfontosabb kérdésről… Ki a legfontosabb az életemben?

A bölcsesség azt jelenti, hogy a feladatainkat jól tudjuk végezni. De azt is jelenti, hogy az életnek vannak törvényei, van rendje, melyeket felismerve elkezdünk annak megfelelően élni. A bölcsesség segít abban, hogy felismerjük, mi a fontos. Felállít bennünk egy fontossági sorrendet, azaz, hogy mi a legfontosabb az életünkben. De még inkább ki a legfontosabb az életünkben? Ugyanis soha nem valami fontos nekünk, hanem mindig valaki vagy valakik. Az életünknek mindig van egy feladata, hivatása, küldetése, amit egyedül nem tudunk megvalósítani. Szükségünk van olyanokra, akik ebben segítségünkre vannak, akik a szeretetünket elfogadják. De szükségünk van arra is, hogy valakik szeressenek. De ki a legfontosabb az életemben? Válasz a kérdésre, hogy Jézus Krisztus.

A másik legfontosabb kérdésről… Mit kell ma tennem, hogy elnyerjem az örök életet?

Életünk másik legfontosabb kérdését a gazdag ifjúról szóló evangéliumi szakaszból ismerhetjük meg, melyben egy ifjú felteszi a kérdést Jézusnak: Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? (Mk 10,17) Ezt a kérdést nekünk is minden reggel fel kell tenni önmagunknak: Ma mit kell tennem, hogy elnyerjem az örök életet? Ma mit kell tennem? Ma mi a feladatom? Úgy kell végezni a mindennapi dolgainkat, cselekedeteinket az iskolában, a munkahelyen, bárhol ahol vagyunk, hogy azzal az örök életünket munkáljunk. Az örök életet pedig az nyeri el, aki felismeri Isten látogatását, elfogadja Isten ajándékát és elfogadja Isten meghívását az életében.

Amikor felteszem a kérdést, hogy ma mit kell tennem, hogy elnyerjem az üdvösséget, valójában az a kérdés, hogy ma jó ember leszek-e? Azt tartom-e legfőbb értéknek, hogy Jézussal kapcsolatban vagyok? Mert ezen múlik minden. Ez az igazi bölcsesség és ezért a bölcsesség a lélek első igazi ajándéka. Általa tudunk eligazodni a világban és helyes értékrenddel rendelkezni. Jézus peddig megadja a választ a kérdésre: Tartsd meg a parancsokat! Azaz, van az életnek egy rendje, amit be kell tartani. Ezt a rendet szabályozza a tízparancsolat, mely a szívünkbe írt törvény. Jézus pedig ezt a törvényt tette teljessé az ő szeretetparancsa által és ő az, aki segít nekünk a törvény betartásában – hallhattuk a főpásztori elmélkedésben.

Az ünnepi szentmisén a bérmálkozók családtagjaik és egyházközségünk közösségében, bérmaszüleik támogatása mellett közös fogadalomtétellel újították meg korábbi keresztségi ígéretüket, majd egyenként járultak a szentséget kiszolgáltató főpásztor elé, aki megszentelt olajjal kente meg homlokukat, majd kézfogással köszöntötte a fiatalokat: „Vedd a Szentlélek ajándékának jelét! Békesség veled!”

© Magyarok Nagyasszonya-főplébánia / PE