Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya – Templombúcsú szentmise-közvetítéssel felvételről

2021.10.09.

Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, templomunk védőszentjének főünnepén, október 8-án egész napos, vezetett szentségimádással, szentmisével és énekes tanúságtétellel ünnepelve adtunk hálát a Szűzanyának, a Megváltó édesanyjának, közbenjárásáért érettünk Szent Fiánál. 

A Magyarok Nagyasszonya titulus egészen Szent István királyunkig nyúlik vissza, aki halála előtt, utód nélkül, elmerülve a gondban, hogy kire maradjon az ország, a nép s az egyház vezetése, istápolása, Szűz Mária oltalmába ajánlotta koronáját és országát. Az országfelajánlás 1038-ban történt, s azóta a Magyarok Nagyasszonyaként is tiszteljük a Szűzanyát. Templomunkat, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye társszékesegyházát, az építtető Samassa József egri érsek – személyes hálaadásként – Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya pártfogásába ajánlotta 1904-ben, miként tette azt Szent István királyunk is halála előtt koronájával és hazájával.

A közel 120 éves templom búcsúünnepen – hálánk és örömünk kifejezéseként – egész napos szentségimádást tartottunk a társszékesegyházban egyházközségünk közösségeinek vezetésével. Az Oltáriszentségben velünk lévő Krisztus előtt plébániánk munkatársai is vezettek szentségimádási órát papjaink és világi munkatársaink részvételével.

A templombúcsú este szentmisével folytatódott, melynek szónoka dr. Tóth Tamás, az MKPK titkára volt. A szentmisét bemutatta Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, akivel együtt misézett dr. Papp Tibor, a görögkatolikus Nyíregyházi Egyházmegye főhelynöke, dr. Dobos András, a nyíregyházi Görögkatolikus Papnevelő Intézet rektora, dr. Törő András, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Püspöki Hivatalának irodaigazgatója, Csordás Gábor, egyházközségünk plébánosa, valamint plébániánk és a nyíregyházi esperesi kerület papsága és papnövendékeink. A liturgia zenei szolgálatában közreműködött a Bárdos Lajos vegyeskar Gebri József karnagy irányításával.

Az ünnepi szentmise után Maczkó Mária, EMERTON és Magyar Örökség-díjas énekművész tanúságtételét hallhattuk hitről, Mária-tiszteletről, hazaszeretetről és emberségről a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban.

© Magyarok Nagyasszonya-főplébánia