„Ti már megérkeztetek, mi még úton vagyunk” – Mindenszentek ünnepe egyházközségünkben

Mindenszentekkor ünnepeljük az összes szentet, vagyis valamennyi megdicsőült lelket, akikről sokaságuk miatt a kalendárium külön, név szerint nem emlékezhet meg. A Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban 2021. november 1-én, mindenszentekkor ünnepi miserend szerint három alkalommal mutattak be szentmisét egyházközségünk lelkipásztorai. A 9 órai szentmisét Bosák Nándor nyugalmazott püspök atya celebrálta. Elhunyt szeretteinkről hagyomány szerint a temető papi parcellájában emlékeztünk meg.

A szentek földi életükkel megérdemelték, hogy eljussanak az üdvösségre, így ők példaképként állnak előttünk. Példaképeinknek tekintjük őket, hiszen életük megmutatja számunkra is az életszentség útját, azt az utat, amely a mennyországba vezet. A kora reggeli szentmisében a megdicsőült lelkekhez kötődő prédikációjában Figeczki Balázs atya – Walter Nigg svájci teológus nyomán – a szenteket a harangokhoz hasonlította:

„Mindegyiknek más a csengése, de egy a hívatása: Istenhez hívni az embereket! A mai ünnepen elsősorban azokra emlékezünk, akik a végső állhatatosság kegyelméből szentként léphettek át a halál kapuján. Győzelmes testvéreinket köszönjük és közbenjárásukat kérjük! Ti már megérkeztetek, mi még úton vagyunk a szent cél felé. Ti már az istenlátás boldog állapotában éltek, mi még a hit állapotában. Ti már az örök ünnep országában örvendeztek, mi még a hétköznapok poros országútját járjuk, de már készítjük menyegzős ruhánkat. A különbözőségek ellenére egyek vagyunk Isten és embertársaink szemében. Jézus mondta: „Azt akarom, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek” (Jn17, 2). Rajtunk is áll, hogy Jézusnak ez az akarata a mi életünkben is teljesüljön” – zárta prédikációját Balázs atya.

Az ünnep délutánján az Északi temető papi parcellájában található kőkeresztnél tartott ájtatosság keretében emlékeztünk meg halottainkról.

A társszékesegyházban bemutatott esti szentmisében Csordás Gábor atya az asszisztenciával a húsvéti gyertya fényét körbeállva imádkozott egyházközségünk halottaiért, elhunyt szeretteink lelki üdvösségéért.

© Magyarok Nagyasszonya-főplébánia